SmartLibrary - Nye målemetoder om brug af nye biblioteksrum 2014 - 2017

Intro til Smart Library - og links til ALT OM SMART LIBRARY

ALT OM SMARTLIBRARY
Værktøjskasse med beskrivelser af 21 forskellige målemetoder og erfaringer fra test. Anbefalinger og analyser. Inspiration fra ind- og udland. Præsentationer og opsamlinger fra seminardage

ÅBENT IDEFORUM
for videndeling og inspiration omkring metoder til biblioteksbygning og kulturinstitutioner

Der er gang i en masse spændende projekter indenfor brug af ny teknologi til at forbedre rum og services.
Derfor har vi oprettet et ideforum, hvor vi udveksler nyheder, inspiration og erfaringer om nye målemetoder til ”bygningsevaluering” af offentlige rum.
Vi er interesserede i forskellige metoder og teknologier til indsamling af data om færden og ophold i rum, bl.a. sensorer, overvågningskamera, wifi, observationer og antropologiske metoder.
Målet er at optimere brugeroplevelse, indretning, wayfinding, åbningstider, udstyr i lokaler, programmer og services i biblioteksrum på basis af de faktuelle data om brugernes behov, færden og ophold i rum.
Alle interesserede er velkomne! 

SMARTLIBRARY PROJEKTRESUME
Det strategiske formål var at få ny, faktuel viden om borgernes brug af nye biblioteksrum.
Projektet skulle udvikle en model, som kombinerer forskellige data, bl.a. sensorskabte data og overvågningskamera med etnografiske og andre metoder. Målet var bygningsevaluering som kan bruges til løbende optimering af indretning, wayfinding, åbningstider, udstyr i lokaler, programmer og services.  Forskere og andre folkebiblioteker blev løbende inddraget modeludviklingen for at sikre kvalitet, anvendelighed, systematik og fremtidsværdi for folkebibliotekerne.
Det lykkedes ikke at udvikle en model, som kunne replikeres i andre folkebiblioteker af flere grunde: 
1) Teknologi: Dokk1 er bestykket med mere og mere avanceret teknologi end noget andet folkebibliotek i Danmark.  
2) Størrelse: Dokk1 er Skandinaviens største folkebibliotek og en helt speciel biblioteksbygning med kæmpestore, åbne rum, høje besøgstal og mange forskellige, samtidige aktiviteter, hvor det er særligt udfordrende at registrere data og lave manuelle tællinger. 
3) Aktivitetsniveau og partnerskaber
Der er ca. 140 – 160 arrangementer pr. måned i Dokk1 og mange aktiviteter drives af partnere uden personalets medvirken og uden at der foreligger data om antal deltagere.  
Så de metoder og modeller med kombination af data fra kvalitative og kvantitative kilder og teknologier, som projektet testede kan ikke umiddelbart replikeres til andre folkebiblioteker. 
I stedet har vi forsøgt at beskrive erfaringer med de enkelte nye målemetoder med anvendelse af data fra teknologi og antropologiske undersøgelser, samt nogle statisktiske analyser, som sammenligner data fra forskellige datakilder.
Desuden har vi samlet overordnede erfaringer og overvejelser i afsnittet om ”anbefalinger” på https://smartlibrary.dk/anbefalinger/ 
PROJEKTORGANISERING
Samarbejdspartnere i projektet:
Statens Museum for Kunst, Formidlingschef Berit Anne Larsen, berit.larsen@smk.dk
Herning Bibliotekerne, Udviklingschef Sara Jørgensen, bibsaj@herning.dk
Roskilde Bibliotekerne, Jonas Jurs, jonasdj@roskilde.dk og Kira Kelder Sørensen, kiraks@roskilde.dk
Smart Aarhus, Bo Fristed, CIO, Aarhus Kommune, fristed@aarhus.dk
Styregruppe
Knud Schulz, Bibliotekschef, Aarhus Kommunes Biblioteker (til maj 2017)
Marie Østergård, Bibliotekschef, Aarhus Kommunes Biblioteker (fra juni 2017)
Bo Fristed, Smart Aarhus
Projektejer
Marie Østergård, Bibliotekschef, Borgerservice og Biblioteker Aarhus
Knud Schulz, Bibliotekschef, Aarhus Kommunes Biblioteker (til maj 2017)
Projektleder
Lotte Duwe Nielsen, Biblioteksudvikler ved Hovedbiblioteket/Dokk1, Aarhus
Projektgruppe
Sidsel Bech-Petersen, Leder af projektudvikling ved Aarhus Kommunes Biblioteker og projektleder for "Design Thinking in Libraries"
Mads Lykke, digital redaktør, Hovedbiblioteket/Dokk1 (fra januar 2016)
Joachim Svendsen, Cand scient, bibliotekar, Hovedbiblioteket/Dokk1 (fra januar 2016)
Søren Holm, kommunikationsmedarbejder (januar 2016 – august 2017)
Anh Minh Nguyen, BSc(B), (august – oktober 2017)
Praktikanter
Sofie Gad, antropolog, Danmark (august – december 2016)
Emma Catiri, Milano, Italien (februar 2016)
Andrea Born, Münchner Stadtbibliothek, Tyskland (september 2016)
Megan Emery, Chattanooga Public Library, Tennessee, USA (april 2017)
Projektperiode
Projektet blev forlænget på grund af forsinkelser i Dokk1.
1. august 2014 – Oktober 2017
Finansiering
Projektet er finansieret af projektpartnerne med tilskud på 460.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker.
Slots- og Kulturstyrelsen begrundelse for  tilskud: Projektet er nyskabende ift. at udvikle og teste metoder til dataindsamling, der kan anvendes til optimering af bygningsindretning, brug af rum mm. Kulturstyrelsen vurderer at projektet kan få stor betydning for fremtidens biblioteksindretning og brug. Se projektbanken på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside: http://www.projektbank.dk/nye-malemetoder-om-brug-af-nye-biblioteksrum​ 
Kontakt
Marie Østergård, Bibliotekschef, mao@aarhus.dk – M: 51576463
Lotte Duwe Nielsen, projektleder, LDN@aarhus.dk  – M: 51576461