Slip brugerne løs

Projektbeskrivelse:

Projektets hjemmeside: aakb.dk/brugerne

Abstract:
Projektet vil udforske borgernes kreative og innovative potentiale via en slags ekstrem brugerinddragelsesmetode. Metoden vil være et centralt redskab i udviklingen af Multimediehuset. En håndbog i brugerdreven innovation skal sikre, at erfaringerne kan bruges af de danske folkebiblioteker. Projektet vil inddrage forskellige målgrupper for at afdække så forskelligartede behov som muligt. Projektet starter den 1. marts 2007 og løber til og med 2008.

Projektorganisering:
Projektejer: Charlotte Stoltenberg, Hovedbiblioteket i Århus.
Projektgruppe: Margit Fischer og Pauline Kerrn-Jespersen, Hovedbiblioteket i Århus.
Projektleder: Jannik Mulvad, Hovedbiblioteket i Århus.
Porteføljekonsulent: Sidsel Bech-Petersen, Hovedbiblioteket i Århus.

Projektpartnere:
Foreløbige projektpartnere er:
Netværk for forskningsbaseret brugerdreven innovation (NFBi): www.brugerdreveninnovation.dk
www.Etnovator.dk
www.strongbrighthearts.com

Projektet er støttet af:
Udviklingspuljen for Borgerservice og Biblioteker
Styrelsen for Bibliotek og Medier

Bill & Melinda Gates Foundation, Access to Learning
www.gatesfoundation.org/Pages/home.aspx

Kontakt:
Jannik Mulvad  jmu@aarhus.dk
Tlf:  89 40 92 09