Sådan laver vi lektier - Forældreundervisning (Lektiehjælpscafeer)

Baggrunden for projektet er overvejelser afledt af den succes, som lektiecaféerne på flere af bibliotekerne i Aarhus har: hvordan kan vi yderligere støtte op om børnenes arbejde med lektierne?

Projektets baggrund og indhold

Baggrunden for projektet er overvejelser afledt af den succes, som lektiecaféerne på flere af bibliotekerne i Aarhus har: hvordan kan vi yderligere støtte op om børnenes arbejde med lektierne?

Projektets målgruppe er primært forældre, der mangler redskaber til at hjælpe deres børn med lektierne, men som har givet op fordi de ikke kan hjælpe fagligt, og fordi deres danske sprogkundskaber er begrænsede.

Mange af de aarhusianske skolebørns forældre har aldrig eller kun kortvarigt gået i skole, mens andre forældre har haft en skolegang præget af nederlag og forskellige problemer. Det gælder især i forhold til to-kulturelle forældre, men også i forhold til nogle af de danske forældre.

Forældre med sådanne baggrunde har ofte ikke viden og redskaber til at lave lektier med deres børn, eller på anden måde understøtte børnenes skolegang, men det vil have en stor betydning for både børn og forældre, hvis forældrene blev i stand til aktivt at støtte op om børnenes skolegang.

Det er derfor projektets formål at styrke forældrenes kompetencer og muligheder for at hjælpe børnene med lektierne. Forældrene får redskaber til reelt at understøtte, at børnene laver lektier derhjemme. På den måde signalerer forældrene både overfor børnene at lektierne er vigtige, og at de gerne vil tage del i den del af deres børns liv.

 I projektet vil vi forsøge at udvikle en model for, hvordan forældrene kan udvikle forældrekompetencer i forhold til at understøtte, at der laves lektier i hjemmet. En sådan udvikling kan måske have en afsmittende effekt, så der også aktiveres mere generelle kompetencer til aktivt at understøtte andre skoleaktiviteter.

Vi vil udvikle et kort kursusforløb for forældre der har brug for redskaber til, hvordan de konkret kan understøtte deres børn i at lave lektier – også selvom de måske hverken sprogligt eller fagligt kan hjælpe med lektierne. De skal have redskaber til at skabe et ”lektierum” hjemme i familiens stue. Et rum, der også kan være anvendeligt for de voksne

selv, hvis de f.eks. er under uddannelse, går på sprogskole, etc.

Projektet har altså to spor. Dels at finde frem til hvad det er for nogle redskaber, forældrene har brug for, og dels at afklare, hvordan et sådant kursusforløb kan implementeres på biblioteket. Det skal bl.a. undersøges, om frivillige kan varetage opgaven at undervise, og hvordan de skal klædes på til at gøre det.

For at sikre den nødvendige kvalitet i kursusforløbene tilknyttes der i alle projektets faser medarbejdere fra grunduddannelser og videncentre på VIA University College. Gennem erfaringsopsamlingerne kan der udledes indikatorer på, hvordan projektet kan udrulles til andre biblioteker.

Materiale udviklet i projektet: Der blev udarbejdet en pjece til forældreundervisningen som er oversat til 9 sprog( dansk, arabisk, somali, engelsk, tyrkisk, polsk, dari, pasthu og kurdisk). De kan dowloades her i pdf og må gerne optrykkes.

Organisation:

 

Projektgruppe:

Lokalbibliotekerne i Århus v. Jette Sinding Rasmussen, afdelingsleder og Margit Johansen, integrationskonsulent

 

VIA University College v. Andreas Rasch-Christensen, Videncenterleder , Elsebeth Jensen, lektor, ph.dk samt Kitte Søndergaard, pædagogisk konsulent

Sparring:
Lektiecafeen ved Viby Bibliotek v. Sanna Vinge Madsen samt deltagere fra et forløb i Kvindehuset i Viby  

Projektpartnere:
 http://www.viauc.dk/Sider/default.aspx

 

 

http://www.aakb.dk/

http://www.khaa.dk/page_28.php

 

Organisation:

Projektet er støttet af
Rammen til mindre initiativer (http://www.aarhus.dk/politik/Politikker-og-planer/Mangfoldighed/Integrationspolitik/Rammen-til-mindre-initiativer.aspx) samt Styrelsen for Bibliotek og Medier, Lektiecafe puljen(http://www.bibliotekogmedier.dk/tilskud/tilskud-og-puljer-biblioteker/lektiehjaelpspuljen/