Rigtige Venner - Bibliotekets rolle som demokratisk væksthus

..

Projektets hjemmeside:  rigtige-venner.blogspot.com/ 

Projektets afslutningsrapport i PDF-format

Abstract:
Projektet vil arbejde med bibliotekets rolle som demokratisk væksthus ved at styrke demokratiprocessen i forhold til lokalsamfundets medindflydelse og aktive medvirken i aktiviteter på biblioteket. Det skal afklares, hvor grænsedragningen går i forhold til civilsamfundets inddragelse og der skal udvikles modeller for samarbejde. Hvordan samspillet mellem de professionelle og frivillige kan fungere med bedst muligt udbytte undersøges og ligeledes, hvordan det sikres, at de frivilliges indsats værdsættes i et ligeværdigt samarbejde og giver dem en form for status.
Målgruppen er primært lokalsamfundet, men retter sig også mod bibliotekets øvrige brugere.

Projektperiode: 1.8 2008 – 30.6 2009

Projektorganisering:
Projektejer: Inge Daugaard - Åby Bibliotek
Styregruppe: Inge Daugaard, Ann Marie Dreyer - begge fra Åby Bibliotek; Claus Rønlev, Åby Biblioteks Venner; Winnie Thorup, Beder Bibliotek.
Projektgruppe: Ann Marie Dreyer, Carsten Hammershøi, Jens Yde, alle fra Åby Bibliotek; Thorkild Ibsen, Christian Vinberg, begge fra Åby Biblioteks Venner.

Projektpartnere:
Åby Biblioteks Venner
 
Projektet er støttet af: Styrelsen for Bibliotek og Medier
Udviklingspuljen for Borgerservice og Biblioteker

Kontakt:
Ann Marie Dreyer amdr@aarhus.dk
Tlf: 89 40 95 00