PuLLS – Public Libraries in the Learning Society

Projektbeskrivelse
Projektets hjemmeside: http://www.pulls.dk
 

Abstract:
Det overordnede formål for PuLLS projektet er at støtte europæiske borgere udvikling fra ikke informationskompetente borgere til informationskompetente borgere, herunder udvikle en model for borgernes livslange læring. I projekter arbejdes der på at udvikle en fælles europæisk model for åbne læringscentre i folkebibliotekerne. Til det brug udvikles der forskelligt undervisningsmateriale, guideline, toolbox m.m. Alle produkterne oversættes til partnerens nationale sprog. Målgruppen for projektet er den voksne befolkning uden videregående uddannelse og uden kendskab til brug af IT.
Projektet startede i oktober 2004 og afsluttes i december 2006.

Projektorganisering:

Århus Kommunes Biblioteker varetager projektkoordineringen. Hver partner er repræsenteret i styregruppen og der er nedsat en projektgruppe hos hver af partnerne. Der er desuden en national referencegruppe hos flere af partnerne.


Projektpartnere:

Århus Kommunes Biblioteker, Danmark
Helsinki City Library, Finland
Würzburg Public Library, Tyskland
Oton Zupancic Public Library, Ljubljana, Slovenien
MK5060, Haag, Holland
Servei de Bibliotekques de la Diputacio de Barcelona, Spanien
London Borough of Sutton Library Service, England
University of Brighton, England


Projektet er støttet af:
EU’s Grundtvig program

Kontakt:
Anne-Marie Schmidt, IT & Kommunikation  ams@aarhus.dk
Tlf:  89 40 94 02  89 40 94 02