OrganiCity

Projketbeskrivelse:

Hjemmeside:
http://organicity.eu/

Abstract:
Aarhus har en ledende rolle i et nyt stort EU-projekt, der vil gøre fremtidens byer mere bæredygtige ved at kombinere borgerdreven innovation med Smart City-teknologi. EU-projektet, der går under navnet OrganiCity, har et samlet budget på over 54 mio. kr. og er et samarbejde med blandt andre Aarhus Universitet og Alexandra Instituttet fra Aarhus og de lokale myndigheder i London og Santander – begge byer, der ligesom Aarhus har erfaring med at arbejde med teknologiske løsninger i byudviklingen.

Ifølge fremskrivninger fra FN vil bybefolkningen være fordoblet i 2050, og 7 ud af 10 personer verden over vil være bosat i byer. Udviklingen sætter byerne under pres til at finde ressourcer til alle, og derfor har byer som Aarhus, London og Santander allerede fokus på at bruge Smart City-teknologi som modsvar - i Aarhus via partnerskabet Smart Aarhus. En vigtig pointe i OrganiCity-projektet er, at teknologiske løsninger kan agere som platform for interesserede, der vil engagere sig aktivt i skabe et bæredygtigt og effektivt bymiljø.

Èn måde at inkludere borgerne på er at give virksomheder, forskere og almindeligt interesserede adgang til data om bymiljøet, som de så kan bruge til at udvikle målrettede løsninger. Aarhus Kommune har allerede erfaring med at gøre data offentligt tilgængeligt via projektet Open Data Aarhus (ODAA), som blandt andet varetager byens platform for Open Data på portalen www.odaa.dk. Dette er ét af de tiltag, som Aarhus Kommune bidrager med til projektet.

Fordelene ved at inkludere borgerne i udviklingen er mange. For det første udgør borgere gennem deres unikke viden om deres lokalsamfund en effektiv ressource til at løse de specifikke problemer, de oplever i deres hverdag. For det andet får borgerne som del af byudviklingen ejerskab over de aktiviteter, der finder sted i byen. Når borgerne både er afsender og modtager på konkrete projekter, vil det styrke deres engagement i at skabe en bæredygtig udvikling.

Ud af projektets samlede budget på lidt over 54 mio. kr. er 25 % afsat til såkaldte ’open calls’, der specifikt er rettet mod idéer fra interesserede, der ikke på forhånd er involveret i projektet.

Aarhus Kommune deltager i OrganiCity på baggrund af arbejdet med Smart Aarhus og portalen for åbne data, www.odaa.dk.

Budget:
Projektet har et samlet budget på 54 mio kr.
OrganiCity finansierer Aarhus Kommune med  150.000€, hvilket svarer til ca. 1.117.500 kr.  fordelt over tre år.

Aarhus Kommunes opgaver:
Aarhus kommune deltager i det tre-årige projekt med 15 mandemåneder, hvor opgaverne hovedsageligt drejer sig om:

-    Engagere og facilitere sam-skabelsesprocesser med borgere og skabe et community omkring Open Data med relevante interessenter.
-    Være en del af et internationalt kommunikationsteam, der skal formidle Smart City og Open Data.
-    Være med til at specificere og validere en teknisk sam-skabelses platform.
-    Arrangere sammen med borgere to “open calls”.
-    Udvikle og implementere en relevant business model.
-    Definere strategier for hvordan, de sam-skabte eksperimenterende prototyper og løsninger i OrganiCity kan blive bæredygtige og/eller bidrage til bæredygtigheden af projektet.

Forventet effekt:
Deltagelsen i OrganiCity vil påvirke Aarhus på følgende måde:
-    Øget international branding ifht. Smart City initiativer.
-    Øget lokal branding ifht. Smart City initiativer.
-    Styrkelse af Open Data arbejdet i Aarhus og resten af landet.
-    Mulighed for nye erhvervsinitiativer baseret på digital økonomi og Open Data.
-    Styrkelse af erfaring med borgerdreven innovation.

Projektorganisering:
Projektpartnere:
Aarhus Cluster:
Aarhus Universitet (overordnet projektleder)
Aarhus Kommune,
Alexandra Instituttet.
London Cluster:
Future Cities Catapult,
Intel UK,
Imperial College London.
Santander cluster:
Santander Municipality,
University of Cantabria,
Institute for Advanced Architecture of Catalonia
TST Sistemas,
Lulea University of Technology,
Computer Technology Institute & Press “Diophantus”, University of Luebeck,
Commissariat á l’energie atomique et aux energies alternatives, University of Melbourne.

Projektet er støttet af:
EU. Horizon2020.

Kontaktperson:
Michel Bak Mikkelsen mbm@aarhus.dk