OpenSource i Aarhus Kommune

Projektbeskrivelse:

Abstract:
Formålet med projektet er dels at formidle og forsøge at skabe en kulturændring når vi i Aarhus Kommune tænker IT. Fokus er på OpenSource, og hvordan vi som kommune kan drage nytte af nogle af de fordele, som udspringer ved dels gratis software, leverandør uafhængighed, åbne snitflader, fælles udviklingskraft m.m., når vi tænker IT i organisationen.

Målgruppe:
Ansatte i Aarhus Kommune, men fokus på beslutningstagere, IT ansatte/brugere, samt eksterne, som har interessen i at følge med i det arbejde, som der gøres med OpenSource i Aarhus Kommune.

Varighed:
Fra maj 2014 til maj 2016.

Projektorganisering:
Ansvarlig for projektets ledelse og fremdrift:
Bo Fristed, Borgerservice og Biblioteker, ITK

Projektleder:
Camilla Tække, Borgerservice og Biblioteker, ITK

Arbejdsgruppe
Repræsenterer hhv. magistratsafdelingerne og Fælles IT, og indgår i de tværgående opgaver. Projektleder er formand for projektgruppen.

Følgegruppe/netværksgruppe
Følgegruppen består at interesserede kolleger der ønsker særlig involvering i handlingsplanens gennemførelse.

Projektpartnere:
OS2 samt andre eksterne partnere, som løbende kan være inde over projektet.

Projektet er støttet af:
Aarhus Kommune, IT Puljen

Kontakt:
Camilla Tække - cat@aarhus.dk