Open Data Aarhus (ODAA)

Projektbeskrivelse:

Projektets hjemmeside:
www.odaa.dk

Abstract:
Open Data Aarhus (ODAA) har som mål at etablere en digital platform til udstillelse af data, som andre kan lade indgå i deres services, analyser m.v.

Formålet med at gøre data tilgængelige er bl.a. at skabe afsæt for, at nye innovative services bygges oven på tilgængelige data, hvilket på sigt kan betyde vækst og erhvervsudvikling for byen samtidig med, at Aarhus kan positionere sig som digital frontløber.

Udviklere, iværksættere, virksomheder, institutioner, borgere m.fl. får mulighed for nemt at kunne tilgå åbne data og forvandle dem til nye services/applikationer, der kan gøre det bedre, sjovere og nemmere at være borger, gæst, tilflytter osv. i Aarhus-området.

DER ER FIRE HOVEDFORMÅL MED OPEN DATA AARHUS

  • At understøtte Smart Aarhus
  • At understøtte erhvervsudvikling og partnerskaber
  • At understøtte medborgerskab og demokrati
  • At understøtte effektivisering og rationalisering

Projektorganisering:
Open Data Aarhus er organiseret således:

Styregruppe -> Sponsorgruppe -> Projektchef -> Projektleder -> ODAA-team og ODAA-arbejdsgruppe

I projektorganisationen deltager bl.a.
Smart Aarhus formandskabet
Aarhus Universitet
Alexandra Instituttet
Creuna
Ditmer
IBM
Region Midtjylland
Aarhus Kommune

Projektpartnere:
Open Data Aarhus er en del af Smart Aarhus (www.smartaarhus.dk). Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Region Midtjylland, Aarhus Universitet og Alexandra Instituttet.

Projektet er støttet af:
ODAA er frem til 1. april 2016 finansieret af IT-puljen og Erhvervspuljen fra Aarhus Kommune samt EU-midler.
Det forventes, at der på baggrund af erfaringerne i ODAA fra 2014 og 2015 fremsendes forslag til byrådet om permanent finansiering ved budgetforlig 2016-2020.

Kontakt:
Birgitte Kjærgaard bikj@aarhus.dk