Nye Litterære Tendenser

Projektets formål er at øge fokus på nye litterære tendenser i bibliotekerne ved at arbejde for, at disse i højere grad formidles og systematisk registreres, så brugerne kan gøres opmærksom på nye litterære tiltag, der ikke/ikke kun findes i bogform.

Projektets hjemmeside: http://gl.aakb.dk/sw140932.asp

Abstract:
Projektets formål er at øge fokus på nye litterære tendenser i bibliotekerne ved at arbejde for, at disse i højere grad formidles og systematisk registreres, så brugerne kan gøres opmærksom på nye litterære tiltag, der ikke/ikke kun findes i bogform.

Projektets mål er at etablere et nødvendigt vidensgrundlag om feltet: nye litterære tendenser og anvise løsninger på formidling og fremadrettet registrering af den pågældende litteratur, der bl.a. inkluderer tekniske og ophavsretsmæssige aspekter.

Målgruppen er i forhold til projektmodningen bibliotekerne, men efterfølgende vil den primære målgruppe være bibliotekets lånere og litteraturinteresserede.
Projektperioden er fra marts 2009 til oktober 2009.

Projektorganisering:
Projektejer: Lokalbibliotekerne
Styregruppe: Britta Bitsch, Chef for Lokalbibliotekerne, Eva Fønss-Jørgensen, Statsbiblioteket og Elsebeth Vindahl. Århus Kommunes Biblioteker, IT og Kommunikation, Medier
Projektgruppe: Uffe Dammand, Århus Kommunes Biblioteker, IT og Kommunikation, Medier, Mathias Kokholm, Litteraturen på Scenen, Anne Mulvad, Århus Kommunes Biblioteker, Hovedbiblioteket
Projektleder. Dorthe Larsen, Tranbjerg Bibliotek
Projektpartnere:
Statsbiblioteket, Det Kongelige Bibliotek og enkeltpersoner (forfattere og litterater)

Projektet er støttet af:
Styrelsen for Bibliotek og Medier
Lokalbibliotekerne

Kontaktperson:
Dorthe Larsen, Tranbjerg Bibliotek
Tlf.: 8629 0478
E-mail: dla@aarhus.dk