Ny Læring

Projektbeskrivelse:

Projektets hjemmeside:
Projektet har ikke en selvstændig hjemmeside, men projektets undervisningsmateriale publiceres her: http://litteratur.gyldendal.dk/

Abstract:
Formål: At udvikle Ny Læringaktiviteter (understøttende undervisning), herunder undervisningsmateriale, og gøre undervisningsmaterialet med mere gratis tilgængeligt for bibliotekarer nationalt gennem et samarbejde mellem biblioteker, skoler og forlag. At undersøge læringsrummet mellem skole og bibliotek mhp udviklingen af en biblioteksdidaktik.

Målgruppe:
Folkeskolens overbygning og ungdomsuddannelserne.

Varighed:
1 år (15/16)

Projektorganisering:
Styregruppe bestående af en leder fra hvert bibliotek samt projektleder. Arbejdsgrupper på de enkelte biblioteker bestående af bibliotekarer i samarbejde med lærere og elevgrupper. Andre deltagere: NOTA, SDU og Gyldendal Uddannelse. Silkeborg Bibliotekerne er projektansvarlige.

Arbejdsgrupperne:
Silkeborg Bibliotek og TH. Langs HF & VUC: Oplevelseslitteratur
Lokalbibliotekerne i Aarhus og NOTA: Læsning
Herning Bibliotekerne og Herningsholmskolen: Færden på nettet

Projektpartnere:
Silkeborg Bibliotekerne
Lokalbiblioteker i Aarhus
Herning Bibliotekerne
NOTA
TH. Langs HF & VUC
Herningsholmskolen
Medlemmer af NOTA
Institut for Design og Kommunikation (SDU)
Gyldendal Uddannelse

Projektet er støttet af:
Kulturstyrelsen
Fagligt Rådgivende Råd for Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre

Kontakpersoner:
Medlem af styregruppen: Chef for Lokalbibliotekerne i Nord Susanne Gilling sgi@aarhus.dk
Tovholder på lokalbibliotekernes projektandel omkring læsning: Teamleder for Læring for område Nord Bente Kjærgaard benkj@aarhus.dk