Nordisk Biblioteketsnetværk - Network of Nordic Public Libraries

Projektbeskrivelse:

Projektets hjemmeside: https://nordiccamps.aakb.dk

Abstract:

Projektets formål:

Innovation af fremtidens nordiske folkebiblioteker gennem netværk og 3 kreative camps som løbende involverer ca. 50 medarbejdere fra de 7 projektpartnere. Udvikling af bibliotekers nytteværdi for de nordiske samfund og medarbejdernes innovative kompetencer er omdrejningspunktet. Interaktiv formidling via webside med film, produkter, artikler og community.

Projektets målgrupper:

Primær målgruppe: biblioteksmedarbejdere og ledere i de 7 nordiske biblioteker: Akuary, Kopovagur og Reykjavik i Island, Oslo i Norge, Stockholm i Sverige, Helsingfors i Finland og Aarhus.

Sekundær målgruppe: Nordiske og internationale biblioteksfaglige miljøer

Projektets varighed:

2009 - 2012

Projektorganisering:

Styregruppe:

Ledelsesrepræsentanter fra projektpartnerne.

Projektejer:

Knud Schulz, ksc@aarhus.dk

Projektleder:

Lotte Duwe Nielsen, ldn@aarhus.dk

Projektpartnere:

Borgarbókasafn Reykjavíkur, Island, Bókasafn Kópavogs, Island, Amtsbókasafnið á Akureyri, Island, Deichmanske Bibliotek, Oslo/Norge, Helsingfors Stadsbibliotek, Finland, Stockholm Stadsbibliotek, Sverige og Århus Kommunes Biblioteker, Hovedbiblioteket

Projektet er støttet af:

Kulturkontakt Nord, Nordisk Ministerråd

Kontakt:

Lotte Duwe Nielsen, Ldn@aarhus.dk