Non-readers i biblioteksrummet

Projektbeskrivelse:

Projektets hjemmeside
Endnu ikke borgervendt Facebook-side

Beskrivelse 
I samarbejde med Vejle Bibliotekerne vil Hovedbiblioteket ved hjælp af Design Thinking opnå et større kendskab til Non-readers’ adfærd, liv og interesser - som baggrund for at kunne udarbejde eller gentænke tiltag.

Projektet arbejder med denne definition af målgruppen:
”Non-readers er borgere, der ikke normalvis læser litteratur og dækker over borgere, der både finder læsning uinteressant, har manglende læselyst, nydanskere, der er dansksprogligt udfordret – samt borgere der har en udfordret læsekompetence.” 
Projektets mål er dels at udvikle formidlingen af litteratur og materialer, dels at skabe nye tiltag i tæt samarbejde med projektpartnerne.

Det undersøges også om det er muligt, at målgruppen i relationen med de ansatte kan få mod til at benytte og involvere sig i bibliotekstilbud – og i sidste ende også i en læseoplevelse? 
Projektet løber frem til august 2018.

Projektejer:
Susanne Gilling, Leder af Lokalbibliotekerne og Biblioteksservice på Hovedbiblioteket.

Projektgruppe:
Aarhus: Randi Heide, Team Voksen, Mette Kirkegaard, Team Voksen & Ane Schjødt Koch, Borger Dialog.
Vejle: Birthe Mogensen, Rum og Relationer & Lisbeth Roed, Team Medborgerskab og Kultur

Projektpartnere
VUC, VUC Erhverv, LærDansk & 3F, Rymarken
 
Projektet er støttet af
Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje

Kontaktperson
Randi Heide mrahe@aarhus.dk