Meeting YOUth

Projektbeskrivelse

Projektets hjemmeside

aakb.dk/meetingyouth (lukket)


Abstract

Projektet MEeting YOUth ønsker at fremme unge menneskers adgang til samfundet og til Europa ved at udvikle anderledes inddragelsesredskaber i samarbejde med europæiske unge. De kreative inddragelsesredskaber skal bidrage til, at de unge blive interesserede i at indgå i udviklingsarbejder og samfundsdebatter, fordi det vil ske på de unges præmisser med hensyntagen til de unges liv og interesser.

MEeting YOUth er et samarbejdsprojekt mellem fire europæiske biblioteker og fire europæiske ungdomsinteressenter.


Projektorganisering

Hovedbiblioteket er projektkoordinator på projektet


Projektpartnere

Hovedbiblioteket, Aarhus, Denmark

Skjoldhøj Ungdomsklub, Aarhus, Denmark

Deichmanske Bibliotek, Oslo, Norway

Stovner Rock Factory, Oslo, Norway

Stockholm Public Library, Stockholm, Sweden

The Literary Association Ponton, Stockholm, Sweden

J.U. Niemcewicz Public Library, District Ursynow, Warsaw, Poland

Shooting Volunteer Emergency Formation, Warsaw, Poland


Projektet er støttet af

MEeting YOUth er støttet af EU Kommissionens YOUTH Programme. 


Kontakt

Marie Louise Overgaard mlo@aarhus.dk

Tlf: 89 40 92 74