Medborgercenter i Tilst

Projektbeskrivelse:

Abstract:

Det er Projektets mål gennem tværgående aktiviteter målrettet borgerne i Langkærparken at styrke målgruppens evner til at indgå i samfundet, opbygge selvværd, sociale kompetencer, fysisk velvære og viden om pligter og rettigheder.

I Langkærparken har 33% af børnene kun én forsørger. Disse familier er projektets primære målgruppe.


Projektets varighed: august 2010-31.12.2011


Projektorganisering:

Styregruppe:

Projektejer: Britta Bitch, chef for Lokalbibliotekerne

Projektleder: Agnete Hjorth, afdelingsleder Tilst Bibliotek


Projektpartnere:


Projektet er støttet af:

Styrelsen for Bibliotek og Medier


Kontakt:

Projektleder Agnete Hjorth aph@aarhus.dk