Læseheste og hundehoveder

Projektbeskrivelse

Projektets hjemmeside

hundehoveder.aakb.dk


Abstract

Projektet vil i et samarbejde med litterære aktører i Aarhus sætte fokus på bibliotekernes litteraturformidling som led i udviklingen af biblioteket som kulturmødested.

Projektet skal gerne bidrage til en udvidet eksponering af den litteratur, som i mindre omfang eller slet ikke opnår mediernes bevågenhed, herunder eksillitteratur.

Projektet vil inddrage brugerne på nye måder, f.eks. i forbindelse med læsekredse og skriveværksteder. Projektet vil udarbejde et idékatalog for nyskabende aktiviteter og udvikle en metode i biblioteksregi for samarbejde på tværs om litteraturformidling.


Projektperiode

1.4.2007-1.4.2008


Projektorganisering

Projektejer: Inge Daugaard, Aarhus Kommunes Biblioteker

Styregruppe: Inge Daugaard, Aarhus Kommunes Biblioteker

Grethe Krarup, Kulturforvaltningen, Aarhus Kommune

Dorthe Larsen, Aarhus Kommunes Biblioteker

Knud Schulz, Aarhus Kommunes Biblioteker.


Projektgruppe

Mathias Kokholm, Litteraturen på Scenen

Dorthe Larsen, Aarhus Kommunes Biblioteker

Anja Nalholm Nielsen, Aarhus Kommunes Biblioteker

Hanne Nissen, Aarhus Kommunes Biblioteker

Jeppe Ottow, Poetklub Århus

Jette Sinding Rasmussen, Aarhus Kommunes Biblioteker.

Projektleder: Dorthe Larsen, Aarhus Kommunes Biblioteker


Advisory Board

Advisory Board er under etablering.


Projektpartnere

Foreløbige projektpartnere er

Litteraturen på Scenen

Poetklub Århus

Testrup Højskole


Projektet er støttet af

Biblioteksstyrelsens udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker

Udviklingspuljen for Borgerservice og Biblioteker

Lokalbibliotekerne, Aarhus Kommunes Biblioteker


Kontakt:

Dorthe Larsen dla@bib.aarhus.dk

Tlf: 86 29 04 78