Interaktivitet i biblioteksrummet

Projektbeskrivelse:

Projektet vil udvikle 4-6 interaktive installationer, som skaber nye formidlingsformer i det fysiske bibliotek og i nærområderne. Installationerne kan anvendes i bibliotekerne og flyttes rundt mellem disse, så brugerne får mulighed for at opleve dem. Idéudviklingen og design af de interaktive anvendelser vil ske gennem en række metoder for brugerdreven innovation. Projektet laves i samarbejde med DUL, som har en række erfaringer med udvikling af mediefacader og borgerkommunikation. DUL har en række partnere, som er i gang med projekter, som kan give bibliotekerne inspiration og input.

Projektorganisering:

Projektejer: Knud Schulz, Hovedbiblioteket Århus

Projektleder: Jannik Mulvad, Hovedbiblioteket Århus

Porteføljekonsulent: Lisbeth Overgaard Nielsen, Hovedbiblioteket Århus

Projektpartnere:

Bibliotekerne i Aarhus, Slagelse, Roskilde, Gladsaxe, Holbæk, Aalborg, og Guldborgsund.

Samt DUL

Projektet er støttet af:

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker

Styrelsen for Bibliotek og Medier

Kontakt:

Jannik Mulvad jmu@aarhus.dk

Tlf: 89 40 92 09