Interaktive Teater- og SpilDramaturgier i Biblioteksrummet

Projektbeskrivelse

Projektet har til formål at udvikle interaktive koncepter for formidling af medier, kultur og oplevel-ser. Med udgangspunkt i gamification, dramaturgi og scenografi skal brugeren overraskes, inspireres og involveres. Projektets intention om at involvere brugeren som medskaber af oplevelser på biblioteket er relevant, og projektet fremstår initiativrigt.

Pt. er projektet underlagt en modningsproces, hvor projektets deltagere skal konkretisere, kvalificere og modne projektideen, førend det afgøres, om der skal indsendes en ny ansøgning til Kultursty-relsen per 1. november 2012.

Resultatet af modningsprojektet vil blive formidlet via Kulturstyrelsens projektbank, fagblade og sociale medier.

Få mere information:

http://projekter.bibliotekogmedier.dk/projekt/interaktive-teater-og-spildramaturgier-i-biblioteksrummet

Projektorganisering:

Aarhus Kommunes Biblioteker har rammeprojektledelsen. Der deltager en projektleder fra hvert af de involverede biblioteker.

Projektejer:

Charlotte Stoltenberg

Rammeprojektleder:

Lisbeth Overgaard Nielsen

Samarbejdspartnere i projektet:

Guldborgsund Bibliotek, Hjørring Bibliotek, Aarhus Kommunes Biblioteker, InVio-netværket og forskergruppen InDiMedia (Aalborg Universitet).

Varighed:

Marts 2012 – November 2012

Projektet er støttet af:

Kulturstyrelsen

Kontakt:

Rammeprojektleder Lisbeth Overgaard Nielsen

loniel@aarhus.dk

Tlf. 89409286