Implementering af det mobile bibliotek (ÅKB mobilportal)

Projektbeskrivelse

1. Formål og baggrund for udvikling og implementering af det mobile bibliotek
Med ny mobilteknologi, som indbefatter trådløs internetforbindelse, sker der en udvidelse af mobilens funktion. Mobile tjenester er i hastig udvikling, og omfatter produkter som spil og interaktive programmer, musik, video m.m. Ved at tilbyde flere fleksible måder at tilgå bibliotekets medier på f.eks gennem det mobile bibliotek forventes det, at den yngre generation i højere grad tiltrækkes. Bibliotekerne ønsker at være en del af denne mobile udvikling på nettet. Biblioteket vil udvikle en mobilportal, dvs. en hjemmeside designet til at kunne tilgås via et mobilt medie, skrevet med et grafisk layout, som passer til små skærme og en navigation, der passer til de reducerede input muligheder. I det ”mobile bibliotek” kan man tjekke lån, forny og reservere, slette en reservering, finde hitlister, anbefalinger, bøger, film, musik, spil samt andre af bibliotekets tilbud til inspiration og underholdning.

Det mobile bibliotek / mobilportalen er beskrevet som en ydelse i IT-strategien for Kultur og Borgerservice 2008-2010 under indsatsområde 1: Digitale services til borgere og virksomheder, folkestyret og den kommunale forvaltning, aktivitet nr. 12.

2. Centrale aktiviteter og mål
For at realisere ovenstående har ITK indgået af aftale med Creuna A/S om udvikling af en internetbaseret mobilportal.

Hovedaktivteterne er:

 • Udarbejdelse af kravspecifikation
 • Indhentning og godkendelse af tilbud fra ekstern leverandør
 • Teknisk afklaring på ÅKBs dataleverencer til mobilportalen
 • Prototyping: Indledningsvist tegnes løsningen op som visuel prototype mhp. endelig godkendelse.
 • Grafisk udtryk: Efter prototyping udarbejdes det grafiske udtryk for portalen
 • Programmering: Der fortages relevante tilretninger af ÅKBs RSS-feeds samt opsætning af løsningens enkelte sider i HTML.
 • Lancering og markedsføring af portalen.

Indholdselementer i mobilportalen:

 • Bibliotekers åbningstider.
 • Bøderoversigt
 • Kontakt os (kontaktformular. Email to SMS
 • Nyhedsliste (bøger, film musik. Nyheder fra biblioteket, osv.)
 • Top 10:
 • Forside (bøger, musik og film)
 • Vi anbefaler (bøger: anbefalinger fra Litteratursiden.dk, musik, spil)
 • Arrangementer
 • Om siden: (statisk side)
 • Mine data (integration til bibliotekssystemet: login, lånerstatus, reserver, afbestil, forny)

3. Budget og tidsplan
Projektet gennemføres i august-september måned 2008. Mobilportalen lanceres ultimo september/primo oktober. Der afsættes arbejdstid til projektledelse og –deltagelse. Ydelsen financieres indenfor eksisterende ramme.

4. Organisering
Projektejer: Bo Fristed, ITK
Projektleder: Gitte Barlach, ITK, Informatik
Programmeringopgaver – ÅKB´s del: Steen Gert Larsen, ITK, Informatik
Ekstern udfører og samarbejdspartner: Creuna A/S
Markedsføring: ITK, Kommunikation

5. Samarbejde, netværk og brugerinddragelse
Der trækkes på erfaringer fra projektet ” Det mobile bibliotek”, der har dannet grundlag for Aalborg Bibliotekernes mobilportal.
Målgruppen for mobilportalen er alle de af bibliotekets brugere, der har en mobil enhed, der kan gå på nettet. Især forventes det, at den yngre generation i højere grad tiltrækkes.

6. Eventuelle forventninger til senere drift eller projektets resultater
Mobilportalen er en midlertidig løsning, der skal sikre at ÅKB kommer ind på det mobile marked her og nu, og hvor mest muligt vil kunne genbruges i en langsigtet løsning. Dette gælder f.eks. tilgangen til egne oplysninger (lånestatus,bestillinger m.m.).
Den langsigtede plan er at integrere den mobile portal med den kommende helt nye Microsoft løsning (MOSS) webløsning for ÅKB´s hjemmeside (www.aakb.dk).

7. Kontaktperson:
Navn: Gitte Barlach
Enhed: IT og Kommunikation, Informatik
Email: gba@aarhus.dk
Telefonnr: 89 40 94 28 mobil: 29 20 42 89