Google Glass i Borgerbetjeningen

Projektbeskrivelse

Projektets hjemmeside
Projektet har ikke en hjemmeside. Du er velkommen til at kontakte projektleder med spørgsmål.

Abstract
Google Glass projektet er et projektsamarbejde der er funderet hos ITK – Kultur og Borgerservice, men involverer magistraterne Teknik og Miljø, Sundhed og omsorg og involverer andre samabejdspartnere, bl.a KatapultGroup i Atlanta.

Projektet skal afprøve og skabe viden om Google Glass' anvendelighed i kommunal kontekst, med henblik på idéudvikling til videre anvendelse bredt i kommunen. Arbejdsgruppen har til opgave at iværksætte en brugeranalyse på udvalgte områder gennem feltarbejde med antropologisk tilgang, og på baggrund af dette udvælges tre cases.

Igennem flere iterationer af test med prototyper - rapid prototyping, fungerende eller detaljerede prototyper evalueres det videre udviklingspotentiale og muligheden for videreudvikling overvejes. Projektet afsluttes med en fyldestgørende rapport, samt en afsluttende præsentation og udstilling.

Projektet løber fra august 2015 – februar 2016

Projektorganisering

Styregruppeformand
Bo Fristed (MKB)

Styregruppe:
Anne Vest Hansen (MKB)
Søren Dall-Hansen (MTM)
Poul Martin Christensen (MSO)
Ivan Kjær Lauridsen (MSO)

Projektledere
Marianne Krogbæk mkrog@aarhus.dk (MKB) og
Niels Schmidt Petersen nsp@aarhus.dk (MKB)

Arbejdsgruppe
Mette Halkier Laurien (MSO)
Tilde Ølholm (MTM)

Projektpartnere
KatapultGroup i Atlanta

Projektet er støttet af
Velfærdsteknologi-puljen under Aarhus Kommune.