Gamification – aktiverende kulturformidling

Projektbeskrivelse

Gamification er anvendelse af spilteknikker til at motivere brugeradfærd og styrke oplevelsen af potentielt set enhver type formidling eller produkt.

Brugen af gamification er ikke afprøvet målrettet i biblioteksregi, derfor ønsker vi at udvikle og teste, hvordan teknikkerne kan anvendes ift. børn, unge og voksne.

 Det er projektets tese, at forskellige målgrupper kræver forskellige formidlingsstilarter for aktivt at modtage og engagere sig i de services, oplevelser og information, bibliotekerne tilbyder.

Biblioteksgamification testes online, i det fysiske biblioteksrum og i det lokale byrum.

Læs mere om projektet


Projektorganisering

Aarhus Kommunes Biblioteker har rammeprojektledelsen. Der deltager en projektleder fra hvert af de involverede biblioteker.


Projektejer

Charlotte Stoltenberg cst@aarhus.dk

Rammeprojektleder

Lisbeth Overgaard Nielsen loniel@aarhus.dk


Samarbejdspartnere i projektet

Guldborgsund Bibliotek

Hjørring Bibliotek

Aarhus Kommunes Biblioteker

Stadsarkivet


Varighed

1. april 2013 – Oktober 2014.


Støtte

Projektet er støttet af Kulturstyrelsen


Kontakt

Rammeprojektleder Lisbeth Overgaard Nielsen
loniel@aarhus.dk
Tlf. 89409286