Formidling på mobile platforme

Projektbeskrivelse:

Projektets formål:

Med dette projekt vil de deltagende biblioteker evaluere de eksisterende applikationer – men også kigge udover det, der i dag eksisterer i dag og klarlægge, hvordan bibliotekerne kan bruge de mobile applikationer til at gøre bibliotekstilbuddet attraktivt for nye målgrupper samt tilføre værdi til de eksisterende bibliotekstilbud.

Projektets målgruppe:

Udviklingsmedarbejdere og ledere på landets biblioteker. Relevant og interessante samarbejdspartnere, som vi ønsker at indgå samarbejder med.

Projektorganisering:

Styregruppe:

Anne-Marie Schmidt (ITK, Aarhus Kommunes Biblioteker)

Mikael Graaberg (Herning Bibliotek)

Kirsten Lund (Kolding Bibliotekerne)

Hans Nielsen (Randers Bibliotekerne)

Lars Bornæs (Silkeborg Bibliotekerne)

Lilli Mortensen (Vejle Bibliotekerne)

Projektejer:

Lone Knakkergaard, Bibliotekschef, Vejle Bibliotekerne

Projektleder:

Ewan Andreasen, Vejle Bibliotekerne

Projektpartnere:


Projektet er støttet af:

Styrelsen for Bibliotek og Medier

Kontakt:

Styregruppemedlem Anne-Marie Schmidt, ITK, Tlf. 8940 9402, mail: ams@aarhus.dk

Projektdeltager Carsten Kaa, ITK, Tlf. 8940 9416, mail: cmkaa@aarhus.dk