Finurlige Fakta

Projektbeskrivelse:

Projektets hjemmeside: Undervejs

Abstract:

Projektet har til formål, at skabe en database af finurlige fakta. Disse Fakta skal bruges til at markedsføre bibliotekerne og bibliotekernes materialer. Brugerne kan betragte Fakta Finderen som en lille videnssnack, der kan gøre en bog eller et emne mere levende. Når man søger på noget af interesse, kan en lille fakta dukke op. Brugeren kan søge videre i disse fakta, eller gå videre indenfor dette eller andre emner. Det er tanken at Fakta Finderen skal køre på interesserede bibliotekers forskellige hjemmesider, infogallerier eller andre digitale platforme.

Det er vigtigt for projektets success, at vi får etableret en database af trivialviden med en særlig historisk eller pop-kulturel magi. Biblioteksvagten har en særlig kompetence indenfor fakta og vil forsyne det finurlige fakta projekt med 500 fakta. Databasen kan følges løbende på vore finurlige fakta blog.

http://finurligefakta.wordpress.com/ 

Projektorganisering:

Projektleder: Marianne Krogbæk

Styregruppe: Elisabeth Kaper Buch, Biblioteksvagten – Dennis Bjørndal Hansen, Odense Bibliotek, Martin Vellerup, ITK. Borgerservice og Biblioteker

Projektgruppe: Elisabeth Kaper Buch, Marianne Krogbæk, Gudrun Windfeld-Schmidt 

Projektpartnere:

Biblioteksvagten

ITK, Borgerservice og Bibliioteker, Aarhus

Odense Centralbibliotek

Projektet er støttet af:

Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Kontakt:

Projektleder Marianne Krogbæk mkrog@aarhus.dk  Tlf. 8940 9406