Etablering af fælles folke- og skolebibliotek i Harlev

Projektbeskrivelse:

Abstract:

Projektets formål:

  • At etablere et velfungerende integreret bibliotek og et fysisk rum til gavn for alle brugerne og deres forskellige behov og ønsker
  • At udvide det kulturelle tilbud i lokalsamfundet
  • At videreudvikle tanken om det pædagogiske læringscenter


Projektets målgruppe:

Lokalsamfundets borgere og brugere

Projektets varighed:

1.1.2010 – 31.12.2010

Projektorganisering:

Styregruppe:

Britta Bitsch

Lars Mølgaard

Jens Nygaard

Inge Daugaard

Projektejer:

Britta Bitsch

Projektleder:

Inge Daugaard

Projektpartnere:

Næshøjskolen, Lokalbibliotekerne

Projektet er støttet af:

Styrelsen for Bibliotek og Medier, Rull- midlerne

Kontakt:

Inge Daugaard, tlf. 89 40 95 02, inda@aarhus.dk