eReolen Global – digitale e-bøger og lydbøger på engelsk

Projektbeskrivelse:

I juli 2015 søsatte foreningen eReolen, Kulturstyrelsen og Centralbibliotekerne et projekt, som gennem den amerikanske platform OverDrive skulle gøre det muligt for danske biblioteksbrugere at få adgang til engelsksprogede e-bøger og lydbøger for både børn og voksne. Testperioden på et år havde til formål at undersøge, hvorvidt der var interesse og behov for et tilbud om engelsksproget litteratur i Danmark. Det viste sig, at der var stor interesse for tilbuddet, og derfor er det blevet besluttet at udvide servicen med mange flere titler i 2016 og 2017 til flere forskellige målgrupper.

Ved at tilbyde biblioteksbrugerne adgang til et udvidet eReolen Global, vil internationale brugere i Danmark få mulighed for at læse og lytte til skøn- og faglitteratur på engelsk. Danske biblioteksbrugere vil få mulighed for at gøre engelsk til en del af hverdagen og styrke deres sprogkendskab. At læse engelske e-bøger eller lytte til engelske lydbøger styrker kendskabet til sproget og giver et større ordforråd. I 2017 vil der være fokus på at markedsføre tilbuddet til nye brugere og øge kendskabet til den digitale service.

Projektets formål
At gøre det muligt for danske biblioteksbrugere at få adgang til engelsksprogede e-bøger og lydbøger på nettet gennem en platform, som er let tilgængelig og genkendelig for brugerne.

  • Skabe større interesse for at læse engelsksproget fag- og skønlitteratur i Danmark.
  • Styrke brugernes sprogkundskaber og gøre det engelske sprog til en naturlig del af hverdagen.
  • Gøre det muligt for internationale brugere (bosat i Danmark) at benytte samme tilbud som dansksprogede biblioteksbrugere og derved gøre biblioteket relevant for denne målgruppe.
  • Give børn og unge let adgang til relevant og interessant materiale på engelsk, så de kan styrke deres sprogkendskab.

Partnere

  • Centralbibliotekerne
  • Kulturstyrelsen
  • Foreningen eReolen

Støtte

Projektet er støttet af Centralbibliotekerne og foreningen eReolen

Kontakt

Emma Alnor, emmal@aarhus.dk