Downlaan

Projektbeskrivelse:

Abstract:

Formålet med Projekt downlaan er at udvikle en national infrastruktur til digital distribution af materiale til danske biblioteker og deres brugere. Det er projektets mål, at bibliotekernes brugere skal kunne downloade/låne e-bøger i form af faglitteratur, skønlitteratur og tidsskriftartikler. Det er målet at nå 1500 titler inden projektet udløber med udgangen af 2006.

Projektorganisering:

Styregruppe:

Heddi Mortensen, DBC;

Børge Sørensen, Københavns Kommune, Bibliotekerne;

Hans Nielsen, Randersegnens Biblioteker;

Anne-Marie Schmidt, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune;

Projektgruppe:

Christian Wallin, Danmarks Blindebibliotek;

Peter Danelund, DBC;

Thor Dekov Buur, Københavns Kommune, Bibliotekerne;

Pia Bechmann, Randersegnens Biblioteker;

Jens Yde, Aarhus Kommunes Biblioteker

Projektleder:

Thor Dekov Buur, Københavns Kommune, Bibliotekerne;

Tora Trier projektleder, emeritus, Københavns Kommune, Bibliotekerne;

Teknisk konsulent:

Karin Nielsen, Conversion

Projektpartnere:

Københavns Kommune, Bibliotekerne

Aarhus Kommunes Biblioteker

Randersegnens Biblioteker

Danmarks Blindebibliotek

Dansk Biblioteks Center og DBC Medier

Gyldendal (observatør)

Projektet er støttet af:

Biblioteksstyrelsen

Kontakt:

Anne-Marie Schmidt, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

ams@bib.aarhus.dk

Tlf: 89 40 94 02