DIGNITY

Projekt FLyV - Et samarbejde om at øge trivsel for traumeramte flygtningefamilier i Gellerup-Toveshøj

Dignity samarbejder med familier samt frivillige og professionelle i Gellerup-Toveshøj med henblik på at forbedre samarbejdet på tværs og øge trivslen for traumeramte flygtningefamilier, så familierne får en bedre hverdag. Samarbejdet indeholder blandt andet kompetenceudvikling til professionelle aktører i området, familieforløb til udvalgte familie samt en mere overordnet lokalsamfundsindsats. Målgruppen for projektet er traumatiserede flygtningefamilier med hjemmeboende børn bosat i Gellerup-Toveshøj samt de professionelle og frivillige aktører, der er omkring familierne.

Om DIGNITY

DIGNITY har siden 1982 arbejdet for en verden uden tortur og organiseret vold. DIGNITY er en selvejende, uafhængig menneskerettighedsorganisation og nationalt specialcenter for behandling af svært traumatiserede flygtninge.

Projektkoordinator: Louise Mejnertz

Mail: lme@dignityinstitute.dk

Telefon: 41401845

Læs mere om DIGNITY