Den kompetente borger

Projektbeskrivelse

Projektets hjemmeside www.denkompetenteborger.dk

Projektresumé

I projektet Den kompetente borger arbejder Netværk for voksenundervisning i Århus og Borgerservice og Biblioteker med at innovere samarbejdsmulighederne mellem folkeoplysning og folkebiblioteker. Projektpartnerne vil sammen med andre centrale aktører skabe en model for, hvordan decentrale samarbejdskonstellationer i fremtiden kan imødekomme den enkelte borgers behov for kompetenceudvikling.

Projektet skal dels kortlægge, hvilke samarbejdserfaringer der allerede findes i Århus samt afdække barrierer og udviklingsmuligheder, dels samle idéer til fremtidige samarbejder gennem idéudviklingsworkshops og dels afprøve nye samarbejdskonstellationer.

Ambitionen med projektet er, at det skal medvirke til at bygge bro og skabe synergi mellem folkeoplysningen, frivillighedsaktører, voksenuddannelsesinstitutioner og folkebibliotekerne på lokalt, regionalt og nationalt plan.
   
Varighed: 01.09.2009 – 30.06.2010

Projektorganisering

Styregruppen
Ingeborg Bach, Lærdansk Århus
Carsten Lykke, FOF Århus
Torben Dreier FO Århus
Michael Sandberg, VUC Århus
Steffen Hartje, Fritid og Samfund
Knud Schulz, Borgerservice og Biblioteker

Projektejer
Troels Vestergaard, Borgerservice og Biblioteker

Projektleder
Louise Overgaard, Borgerservice og Biblioteker

Projektet er støttet af Styrelsen for Bibliotek og Medier

Kontakt
Projektleder Louise Overgaard, mlog@aarhus.dk