Crowdfunding og communities – medskabere og amatørfundraisere

Projektbeskrivelse

Projektet fokuserer på at gøre borgere til bidragsydere og dermed til kreative medskabere af bibliotekets kulturelle arrangementer. Idégrundlaget hentes fra begrebet crowdfunding, hvor personer med en idé gennem en virtuel platform kan søge finansiering og opbakning fra andre brugere til at få idéen ført ud i livet. Dermed eksperimenteres med modeller til at aktivere brugere som medskabere af bibliotekets tilbud, udvikling af nye økonomiske forretningsmodeller, samt med forståelsen af den nye rolle biblioteket påtager sig i at støtte op om brugerinitiativer.

Få mere information:

http://projekter.bibliotekogmedier.dk/projekt/crowdfunding-og-communitie...

Projektorganisering:

Herning Centralbibliotek varetager projektledelsen.

Samarbejdspartnere i projektet

Aalborg Bibliotekerne, Hjørring Bibliotekerne, Aarhus Kommunes Biblioteker, InVio-netværket, Forskergruppen InDiMedia

Varighed:

Juni 2012 – december 2013

Projektet er støttet af:

Kulturstyrelsen

Kontakt:

Biblioteksudvikler Lisbeth Overgaard Nielsen

loniel@aarhus.dk

Tlf. 89 40 92 86