CityPulse

- Real-Time IoT Stream Processing and Large-scale Data Analytics for Smart City Applications

Projektbeskrivelse:

Projektets hjemmeside:
http://www.ict-citypulse.eu

Abstract:
Gennem EU-projektet CityPulse bidrager Aarhus Kommune til, at byens data kan anvendes til udvikling af nye smart city-tjenester.

Projektet skal udvikle en prototype og demonstrere de vigtigste koncepter i et bymiljø og evaluere resultaterne, således at de fremover kan anvendes til udvikling af nye, intelligente tjenester og services til gavn for borgere og beslutningstagere.

Flere og flere byer er begyndt at tilbyde borgerne services baseret på store mængder realtidsdata. Men en række problemstillinger står i vejen for at indføre smart city-applikationer. Det er for eksempel vanskeligt at samkøre data fra forskellige kilder, ligesom det er en udfordring at udtrække opdaterede realtidsdata fra store, dynamiske datakilder. I dag imødegår man som oftest udfordringerne ved at udvikle løsninger til specifikke formål, hvilket blot fører til siloarkitektur.

For at bygge bro mellem teknologier og domæner, skal projektet udvikle en skalerbar, fleksibel og robust platform, der skal gøre det muligt:

  • at virtualisere data fra forskelligartede datakilder
  • at analysere store datamængder
  • at udvikle semantiske værktøjer, så data kan fortolkes af en computer
  • at udvikle realtids-applikationer til smart cities, som er baseret på intelligente genbrugskomponenter

Aarhus Kommunes rolle er at kortlægge en byernes behov til en sådan platform. Dette sker bl.a. gennem indsamling og analyse af scenarier fra interessenter i CityPulse-projektet. Denne tilgang gør at platformen vil have større gennemslagskraft i den virkelige verden, idet kravene til platformen er defineret ud fra virkelige udfordringer.

Yderligere leverer Aarhus Kommune reel by-data fra byens Open Data portal www.odaa.dk.

Projektorganisering:
Projektpartnere:
University of Surrey (overordnet projektleder),
Alexandra Instituttet.
Ericsson,
National University of Ireland,
Siemens Romania,
University of Applied Sciences Osnabrück,
Wright State University,
City of Brasov,
Aarhus Kommune,
Siemens AG Østrig.

Projektet er støttet af:
EU. FP-7

Kontaktperson:
Michel Bak Mikkelsen mbm@aarhus.dk