Bydelsmødre i biblioteker og medborgercentre

Projektbeskrivelse

Gellerup og Tilst biblioteker deltager i det nationale projekt med at etablere og forankre 12 bydelsmødregrupper rundt om i Danmark, og som i alt skal uddanne minimum 120 bydels-mødre. Bydelsmødrene skal fungere som rollemodeller og ambassadører i deres lokalområde.

Formål:

  • At få lokale kvinder til i højere grad at deltage i aktiviteter, så både de, deres børn og familier bliver mere aktive samfundsborgere.
  • at give kvinder en viden om lokalsamfundet, kommunale institutioner, boligsocialt arbejde, foreningslivet samt forskellige foreninger og aktiviteter som findes i lokalområdet.
  • At give lokale kvinder viden om rettigheder og pligter i det danske samfund.
  • At give kvinder viden om børneopdragelse, sundhed, skole og fritid.
  • At opnå en synergieffekt og i fællesskab at udvikle et bibliotekskoncept, der efterfølgende kan bruges i hele Danmark.

 

Tidsplan

Projektet er 2-årigt og startede i Gellerup i foråret 2012, Tilst starter senere i 2012. Alle projekterne afsluttes i efteråret 2013 med en efterfølgende præsentation af resultaterne ved et landsdækkende arrangement.


Projektorganisering

Projektet gennemføres af et konsortium bestående af Kulturstyrelsen (tidl. Styrelsen for Bibliotek og Medier) og de 11 deltagende biblioteker/medborgercentre. Den overordnede projektledelsen ligger hos af Kulturstyrelsen.

Bydelsmødrenes Landsorganisation (BLO) varetager de nationale tiltag (udarbejdelse af grundkurser, markedsføringsmateriale/branding m.v.). Bibliotekernes projekter varetager de lokale tiltag, samt kerneopgaven i projektet med rekruttering, uddannelse af kvinderne og understøttelse af deres opsøgende arbejde, samt hjælp til opstart af en lokal bydelsmorforening og forankring.


Bydelsmødrene i Gellerup

Det første hold bydelsmødre startede deres uddannelsesforløb i april 2012, Uddannelsesforløbet varetages af lokalsamarbejdspartnere som sundhedsplejerskerne, jobcenteret, jordemødre m.m.  samt oplæg fra medarbejdere fra Gellerup Bibliotek.


Projektet er støttet af

Midlerne er bevilget af Integrationsministeriet, projektmidlerne administreres af Kulturstyrelsen. September 2011 blev bevilget 2.720.000 kr til at etablere eller forankre 12 bydelsmødregrupper.

Gellerup og Tilst biblioteker får hver i alt 220.000 kr. fordelt over 2 år.


Kontaktperson

Lone Hedelund
Gellerup Bibliotek
Gudrunsvej 78
8220 Brabrand
Tlf. 8940 9649
E-post: lhh@aarhus.dk