Bydelsmødre

Projektbeskrivelse

Gellerup og Tilst biblioteker deltager i det nationale projekt med at etablere og forankre 12 bydelsmødregrupper rundt om i Danmark. Bydelsmødrene skal fungere som rollemodeller og ambassadører i deres lokalområde.

Formålet med Bydelsmødrene er:

  • At få lokale kvinder til i højere grad at deltage i aktiviteter, så både de, deres børn og familier bliver mere aktive samfundsborgere.
  • At give kvinder en viden om lokalsamfundet, kommunale institutioner, boligsocialt arbejde, foreningslivet samt forskellige foreninger og aktiviteter som findes i lokalområdet.
  • At give lokale kvinder viden om rettigheder og pligter i det danske samfund.
  • At give kvinder viden om børneopdragelse, sundhed, skole og fritid.


Bydelsmødrene i Gellerup:

Det første hold bydelsmødre startede deres uddannelsesforløb i april 2012, og nu i efteråret 2013 er der i alt uddannet 18 Bydelsmødre. Uddannelsesforløbet varetages af lokale samarbejdspartnere som sundhedsplejerskerne, jobcenteret, jordemødre m.m. samt oplæg fra medarbejdere fra Gellerup Bibliotek. De uddannede Bydelsmødre har dannet foreningen Bydelmødre i 8220.

Alle Bydelsmødrene arbejder nu frivilligt på forskellig vis. Bl.a. deltager Bydelsmødrene i forhold til afvikling af cykelkurser i lokalområdet.

Foreningen holder åben Kvindecafé hver fredag mellem kl. 10.00 og 12.00 i Beboerhuset Yggdrasil i Gellerupparken, Dortesvej 35A. Her er alle kvinder velkomne til kaffe/te samt foredrag om forskellige emner, eller blot til en snak.

Bydelsmødre tager derudover også meget gerne på hjemmebesøg til kvinder og familier i lokalområdet Gellerup/Toveshøj og nærmeste lokalområde. Bydelsmødrenes samtaler er gratis og de tager udgangspunkt i de emner, som kvinder ønsker støtte til.

Bydelsmødrene har endvidere i et mindre omfang mulighed for at følge kvinder til offentlige tilbud/møder, som de ikke er i stand til at komme til alene.

Bydelsmødrene har tavshedspligt og de har mulighed for at holde samtaler på dansk, arabisk, engelsk og somalisk.

Mød Bydelsmødre i 8220 på facebook: http://www.facebook.com/groups/134551650047008/?fref=ts


Bydelsmødrene i Tilst:

I Tilst afvikles projektet i et tæt samarbejde med en beboerrådgiver i AL2bolig, den boligorganisation, som Langkærparken hører under. Uddannelsen startede ca. 1 år senere end i Gellerup, og de første 7 bydelsmødre fik diplomer den 3. oktober 2013. Udover personale fra AL2bolig (økonomi, kommunikation, jobformidling og demokrati) og Tilst Bibliotek (bibliotek, museum, IT og nemid), er kvinderne blevet undervist af lokale folk fra bl.a. skole, daginstitutioner, sundhedspleje, lokalcenter og Natteravnene.

Bydelsmødrene har under uddannelsen besøgt både rådhuset og Christiansborg, og det giver en god baggrund for, at en af de første opgaver for kvinderne bliver aktiviteter i forbindelse med kommunalvalget 19. november 2013.

Bydelsmødrene vil få træffetider i biblioteket og i AL2boligs lokaler. Det er endnu ikke afklaret hvornår og hvor ofte.

På lidt længere sigt skal også Bydelsmødrene i Tilst danne forening.


Projektet støttes af

Kulturstyrelsen, Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker, Indsatsområdet biblioteksbetjening af etniske minoriteter


Varighed

Projektet er startet januar 2012 og afsluttes med udgangen af 2013.


Projektorganisering

Projektejer: Susanne Gilling: sgi@aarhus.dk

Samt projektlederne


Kontakt

Projektleder i Gellerup: Lone Hedelund: lhh@aarhus.dk tlf.: 89 40 96 40

Projektleder i Tilst:  Agnete Hjorth: aph@aarhus.dk tlf.: 87 13 18 20