BibStream – producer, stream og del

Projektbeskrivelse:

Abstract:

Projektet skal i forlængelse af Projekt BIBCAST skabe en ny biblioteksrettet kanal til distribution og opbevaring af film og video produceret af såvel biblioteker, filmiske græsrodsmiljøer som private.

Formålet er at:
 

  • Sikre adgang for alle landets biblioteker og brugere via lånerkort
  • At skabe en kanal for marginale film, m.h.p at understøtte Art-Cinema begrebet
  • At opdyrke og fastholde en kanal for lokalhistoriske film og arbejdet hermed
  • At skabe en kanal for upload af video på mobil eller kamera fra brugerne
  • At udvikle en metode som sikrer, at film via samsøgning kan vises i katalogen
  • At give brugerne mulighed for at kommentere, tagge, rate og interagere
  • At sikre, at filmisk materiale er tilgængeligt i fleksible og integrerbare former
  • At sikre respekt af ophavsret ved anvendelse af eksisterende paradigme som f.eks. CC


Målgrupper:

Målgruppen omfatter biblioteker og biblioteksbrugere generelt og personer fra det filmiske græsrodsmiljø specifikt.


Projektorganisering:

Samarbejdspartnerne bag projektet bliver:

Københavns Kommunes Biblioteker

Herning Centralbibliotek

Viborg Bibliotekerne

Randers Bibliotek

Aarhus Kommunes Biblioteker

Der etableres en styregruppe bestående af repræsentanter fra de 5 nævnte biblioteker.

Derudover etableres der en følgegruppe bestående af biblioteksfaglige projektmedarbejdere samt produktionelle og ophavsretslige interessenter, som kan bidrage med strategisk sparring, teknisk rådgivning og erfaringsudveksling.

Følgegruppen vil bl.a. bestå af:

DBC

Repræsentanter fra filmmiljøet

IT-firmaet Digieyez

Foreningen Creative Commons Danmark.

Projektet er støttet af:

Styrelsen for Bibliotek og Medier

Udviklingspuljen for Borgerservice og Biblioteker