BibOS1 – Understøttelse af publikumsmaskiner via OpenSource

I dag håndteres bibliotekernes publikumsmaskiner på vidt forskellige måder. Der bruges lokalt mange ressourcer på bl.a. opdateringer og licenser.

Projektbeskrivelse:

Formål:

bibOS1 har til formål at give bibliotekerne mulighed for at drive publikumsmaskiner på en mere moderne og kosteffektiv måde ved at stille en OpenSource platform med OpenSource applikationer til rådighed. Det er et alternativ til licensbelagt software og vil betyde stordriftsfordele, da udgangspunktet er et ensartet IT-setup, hvor krav til sikkerhed og autentifikation løses i fællesskab.


Mål:

Målet er at etablere en OpenSource-platform, hvor OS og applikationer er licensfrie, og der er mulighed for udrulning centralt. Platformen og applikationerne skal have en bred anvendelighed og give mulighed for lokal tilpasning.

Udviklingen vil foregå iterativt, hvor vi løbende inddrager teknikere og brugere og tilpasser konceptet ud fra de indsamlede erfaringer. Konceptet vil desuden blive pilottestet med brugerinddragelse.

Projektet er mere end et IT-projekt. Det er også et formidlingsprojekt, hvor både borgere og bibliotekspersonale skal lære at arbejde med OpenSource programmer.


Projektorganisering:

Projektejer:

Bo Fristed, ITK, Aarhus Kommunes Biblioteker

Styregruppe:

Per Kjær, ITK, Aarhus Kommunes Biblioteker. Styregruppeformand

Anton Helms, Odense Centralbibliotek

Hans Jørgensen, Silkeborg Bibliotekerne

Projektleder:

Birgitte Kjærgaard, ITK, Aarhus Kommunes Biblioteker

Projektgruppe:

Jesper Andersen, ITK, Aarhus Kommunes Biblioteker

Jannik Mulvad, Hovedbiblioteket, Aarhus Kommunes Biblioteker

Chris E. Hansen, Odense Centralbibliotek

Søren Brodersen, Odense Centralbibliotek

Yusuf Amer, Odense Centralbibliotek

Karen Thomsen, Silkeborg Bibliotekerne


Projektpartnere:


Projektet er støttet af:

Styrelsen for Bibliotek og Medier


Kontakt:

Styregruppeformand Per Kjær, ITK, Tlf. 8940 9422, mail: pkf@aarhus.dk

Projektleder Birgitte Kjærgaard, ITK, Tlf. 8940 9470, mail: bikj@aarhus.dk