Audiobook boom

Projektbeskrivelse:

Interessen for netlydbøger stiger generelt markant, og der er også stor vækst i efterspørgslen på bibliotekernes tilbud. Projektet ”Audiobook boom” skal gennemføre en analyse af udviklingen på lydbogsmarkedet og udarbejde en strategi for, hvordan bibliotekerne skal positionere sig i forhold til den generelle udvikling på området og i forhold til kommercielle tiltag. Bibliotekerne har pt. et stærkt og kendt tilbud på området, en stor andel af markedet, og et stort kendskab til mediet, leverandører mv.

Analyse
Lydbogsområdet rummer potentiale til fremover at kunne blive et væsentligt digitalt tilbud, der kan være med til at profilere det digitale bibliotek. En analyse kunne bidrage til på et tidligt tidspunkt i udviklingen at finde de rigtige indsatsområder for biblioteker og undgå en situation som på musikområdet.

Analysen skal give et overblik over udviklingen på markedet internationalt og i Danmark. Den skal desuden omfatte en analyse af udviklingen på biblioteksområdet mht. digitale lydbøger, pege på succesfulde eksempler på tjenester og aktiviteter og resultere i en strategi for udviklingen på lydbogsområdet for de danske biblioteker.

Projektets formål
At kunne målrette bibliotekernes indsats på området for digitale lydbøger og bidrage til fælles strategi for overgang fra fysisk til digitalt medie. Gennem analysen opnår bibliotekerne baggrundsviden på området, som gør det muligt at fastlægge en strategi for udvikling af lydbogstilbuddet. Analysearbejdet vil komme alle biblioteker til gode.

Støtte
Projektet er støttet af DDB.

Kontakt
Susanne Iversen, siv@aarhus.dk