Projekter

Aarhus Kommunes Biblioteker har altid haft tradition for at deltage i innovationsprojekter. Udviklingsprojekter er en vigtig del af organisationens strategi og har høj prioritet.
  • Vi har pt. 10 større udviklingsprojekter og er partnere i 13 udviklingsprojekter - blandt andet: 

Data-demokratiDatarevolutionen er i gang. Hvordan kan biblioteket bygge bro til borgerne, så de i samarbejde med det offentlige eller erhvervslivet kan bruge disse data til at træffe bedre beslutninger og generere viden? Borgerne har brug for kompetencer til at anvende data i privat, politisk eller erhvervsmæssigt øjemed. 

Auditiv litteraturformidling for de mindste

Albus: International Festival med fokus på børnelitteratur. Festivalen har et særligt fokus på inddragelse af børn samt nye formater for formidling af litteratur. Albus er målrettet skoler, daginstitutioner, fagfolk og familier.

Collective Creativity: Forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet/Interacting Minds Centre. Målet er et undersøge og designe, hvordan man designe rum til kreativitet, samskabelse og leg. 

Design Thinking for LibrariesProjektet har udviklet toolkit’et: Design thinking for Libraries. Frivillige har oversat toolkit’et til pt. 15 forskellige sprog. Projektet skal: 
- videreudvikle metoder til at accelerere innovation i biblioteker
- sikre at Aarhus Kommunes Biblioteker forbliver en stærk spille ift. brugerinddragelse og samskabelse
- sprede metoderne og mindsettet til den internationale biblioteksverden

Design thinking i bibliotekerStore dele af det engelske toolkit: Design thinking for Libraries er oversat til dansk. I Aarhus har vi 22 ambassadører, der arbejder med at bruge design værktøjer til at forbedre bibliotekerne. 

LiteratureXchange: LiteratureXchange er en ny international litteraturfestival i Aarhus, der finder sted for anden gang 13.-23. juni 2019. Ambitionen er, at manifestere Aarhus som en markant og nytænkende litteraturby. Festivalen arbejder i krydsfeltet mellem forskning og litteratur, mellem store internationale navne og lokal involvering og mellem debatskabende arrangementer og overraskende initiativer i bybilledet. Festivalen arbejder med at engagere deltagerne i aktuelle problemstillinger og skabe læselyst.

Placed: Projektet skal understøtte, at den viden, der skabes i bibliotekets mange aktiviteter, også kan blive en del af en fælles samling. Der skal udvikles en platform og en prototype på, hvordan arrangementer og aktiviteter i biblioteksrummet kan dokumenteres så de efterlader sig spor i rummet og i biblioteksbasen. Det kan være i form af en podcast, en opsamling, en video eller andet materiale, der kan deles og kommenteres på. 

Next Library: NEXT LIBRARY er en international konference der har til mål at inspirere de mange både danske og udenlandske deltagere til at forny biblioteket ved både at tænke i nye baner og til at gentænke løsninger og indsatser. Samt via oplæg, fælles debat og idétænkning at finde nye veje til biblioteket fremadrettet.

Human-Centered design in Nordic/Baltic countries: Netværk mellem Nordisk og Baltiske Biblioteker omkring design thinking. 

Anvendelse af en Digital Tvilling til kvantificering af adfærd på Dokk1: Et forskningsprojekt som undersøger, hvorledes indretning og arkitektur påvirker brugernes adfærd, herunder hvordan design kan anvendes til at forbedre brugernes oplevelse i Dokk1. Igennem projektet er planlagt en række forskellige test på udvalgte områder i Dokk1, hvor interiører og design vil ændres og brugernes adfærd og oplevelse måles. Dette gøres med observationer, spørgeskemaer og sensorer. Projektet varer fra august 2018 til juli 2021. 
Andrew Khoudi, Ingeniør og PHD-kandidat står for projektet i samarbejde med Real Dania, Innovationsfonden, arkitektfirmaet Schmidt Hammer Lassen, Aarhus Arkitektskole, Universitetet i Bath og Dokk1. Kontakt for mere info: Andrew Khoudi, akh@aarch.dk og Sidsel Bech-Petersen, Leder af projektudvikling og brugerinddragelse, Aarhus Kommunes Biblioteker, sibp@aarhus.dk

Authors in Aarhus: International forfatterscene der præsenterer en række dybdegående samtaler med internationalt anerkendte forfattere fra hele verden.
I relation hertil et Creative Writing projekt, hvor vi undersøger potentialet i creative writing for udsatte målgrupper.

Iværksætterfestival: STUDENTERVÆKSTHUS AARHUS, DOKK1 og start-up-miljøerne i Aarhus bygger bro mellem byens iværksættermiljøer med iværksætterfestivalen. DOKK1 danner rammerne for en dag, hvor byens iværksættere gør hverdagen til en fest og flytter kontoret til nye rammer. For såvel indflyttende iværksættere som besøgende vil der være rig mulighed for at blive klogere på iværksætteri og iværksætterrelaterede emner 
Vi afholder Iværksætterfestivalen fordi vi gerne vil tage del i byens entreprenørielle økosystem og for at give byens iværksættere mulighed for at møde hinanden og skabe et fællesskab på neutral grund.

Mini Maker FaireAarhus Mini Maker Faire er en todages familieevent, der årligt hylder og formidler glæden ved at skabe, opfinde og gør-det-selv. Makers fra ind- og udland viser og arbejder med borgere omkring kreativitet, teknologi og håndværk. Aarhus Mini Maker Faire er en del af et internationalt Maker Faire brand. Der er afviklet events i mere end 30 lande.

Bogorme

ALE: Internationalt ’laboratorium’ for biblioteksudvikling i Aarhus

Vil du gerne samarbejde med os eller bare høre mere om et af vores projekter, så kontakt Sidsel Bech-Petersen: sibp@aarhus.dk