ALE - Internationalt ’laboratorium’ for biblioteksudvikling i Aarhus

"ALE Academy of Library Experience" er et koncept for international innovation.

Formålet er at skabe rum for, at Aarhus Kommunes Biblioteker får flere nye og anderledes ideer og kompetencer til innovationsarbejde og dermed kan tilbyde bedre service til borgerne i Aarhus. 
Løbende fornyelse af netværk og partnerskaber, lokalt og internationalt, er en del af formålet. 

NB: På grund af corona pandemien er planer for nye internationale praktikanter i Aarhus Bibliotekerne udsat. 
De danske myndighederne overvåger og opdaterer løbende internationale rejserestriktioner https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark
 
Aarhus Kommunes Biblioteker eksperimenterer forsat med nye måder og formater for samarbejde og deling af inspiration og viden på internationalt niveau.

Eksempelvis deltog 1235 deltagere fra mere end 42 lande i Next Library Online Festival 3.-4 juni. En 24 timers event, organiseret af Aarhus Kommunes Biblioteker i samarbejde med 90 deltagere og internationale partnere. Den digitale goodiebag kan hentes gratis her:  Next Library Festival 2021 Digital Goodie bag
 
Siden 2012 har 15 biblioteksfolk fra Australien, Frankrig, Italien, Kenya, Kroatien, Namibia, Polen, Sydkorea, Tyskland, Østrig og Tennessee, USA deltaget.

Nyt koncept fra 2018
Fra 2018 blev konceptet fornyet. Aarhus Kommunes Biblioteker indkalder ansøgninger om internationale praktikpladser to gange årligt, for max 4 praktikanter i alt. 
Varighed: 1 – 4 uger. 
Temaer og fokus: Der efterlyses kandidater til et forløb med udvikling med et særligt fokus, hvor Aarhus har brug for ideer, udvikling og kompetencer. Deltagerne i gruppen kommer således med kompetencer og faglige interesser, som skal sættes i spil i udviklingen af nye koncepter og services, som kan omsættes i Aarhus og deltagernes egne biblioteker. Fokus skal afstemmes mellem Dokk1 og Medborgercentrene. 
Ressourcer og Finansiering: Deltagerne skal selv dække alle omkostninger til rejse og ophold. Aarhus finansierer via interne personaleressourcer.

ALE – Academy of Library Experience – testpiloter og erfaringer 2012 – 2017

2012
Fem biblioteksfolk besøgte Aarhus i 1 – 4 uger i 2012, hvor de arbejdede sammen med medarbejdere ved ITK, Lokalbibliotekerne og Hovedbiblioteket om at udvikle nye projekter.
I det gamle Hovedbibliotek var især ”Byggepladsen”/Transformationlab 2 i forhallen stedet, hvor de besøgendes ideer blev sat i spil og kunne møde borgerne i Aarhus. De fem var: Leonee Derr / Australien, Aleksandra Zawalska-Hawel / Polen, Sissy Schiener og Christian Schneider /Wien samt Manuel Seitenbecher / Berlin

Rapporter fra de internationale praktikanter i 2012
Manuel Seitenbecher fra Berlin: Zwischen Innovation, User Involvement und digitaler Ausrichtung – die Hauptbibliothek Aarhus auf dem Weg zum Urban Mediaspace (Dezember 2012).

Leonee Ariel Deer fra Australien, Rapport: http://www.libraries.vic.gov.au/downloads/Margery_C_Ramsay_and_Barrett_Reid_Scholarship_Reports/20130822_final_report_leonee_derr_geographyofyes_barrettreidscholarship.pdf

2013 – 2015
Pilotprojektet ALE Academy of Library Experience blev evalueret i 2013, hvorefter der var pause, mens Hovedbiblioteket prioriterede færdiggørelse og åbning af Dokk1.

2016
Tre nye, internationale praktikanter i Dokk1
Emma Catiri fra Milano, Italien, Andrea Born, München, Elise Molho fra Strassbourg 
Rapport:
Andrea Born, Müncher Stadtbibliothek, rapport (på tysk), side 42 - 45: http://www.muenchner-stadtbibliothek.de/fileadmin/01_info-service/presse/jahresbericht/MSB_Jahresbericht_2016_web.pdf

2017 
Megan Emery fra Chattanooga, Tennessee, USA var Aarhus fire uger i april 2017. 
Bidrag til Smart Library, ​Hybrid Sourcing

2018
Chaeah Park, Instructional Designer, Intern i Aarhus Public Libraries for 5 weeks, October - November 2018.
Aticles: Working culture facilitating innovation: what I learned during my internship at Dokk1 in Denmark
My short journey to local libraries in Aarhus: A library is more than a place.

2019
Aune Ndapewa Naambo Iyambo, Namibia
Letta Ndapandula Shivute, Namibia
Caroline Wanjiru Ngacaku, Kenya
Sarah Nyaboke Ogembo, Kenya
Maja Krulić Gačan, Croatia
Danijela Petrić, Croatia

Interviews med de internationale praktikanter kan ses her:

Aune Ndapewa Naambo Iyambo, Namibia

Letta Ndapandula Shivute, Namibia

Caroline Wanjiru Ngacaku, Kenya

Sarah Nyaboke Ogembo, Kenya

Maja Krulić Gačan and Danijela Petrić, Croatia

Cheah Park, Finland / South Korea

Megan Emery, Chattanooga, Tennessee, USA

Elise Molho, Strasbourg, France

Andrea Born, Munich, Germany

​Emma Catiri, Milan, Italy

Leonee Derr, Australia

Aleksandra Zawalska-Hawel, Polen

Sissy Schiener, Vienna

Christian Schneider, Vienna

Kontakt:
Lotte Duwe Nielsen, biblioteksudvikler, Hovedbiblioteket, Dokk1, ldn@aarhus.dk
Marie Østergård, Bibliotekschef, Aarhus Kommunes Biblioteker, mao@aarhus.dk