Personoplysninger

Håndtering af personoplysninger

Bibliotekerne registrerer kun de oplysninger som er nødvendige for at styre materialeudlån og -afleveringer samt evt. hjemkaldelser og regninger, dvs. navn, adresse, cpr-nummer samt oversigt over hjemlånte eller bestilte materialer.

Herudover registreres også spærring af lånere, dog uden oplysninger om begrundelsen herfor.

Forbindelsen mellem de enkelte udlån og låneren slettes snarest og senest 4 uger efter udlånets ophør.

Ved udlån efter en særlig serviceordning (bogen-kommer service) kan registreringen dog med lånerens skriftlige samtykke opretholdes i op til 5 år.

Du kan se hvilke materialer du p.t. har hjemlånt eller bestilt ved at gå ind på lånerstatus.

For at beskytte mod misbrug af lånerkort kræves pinkode. Undlad at vælge en pinkode som andre kan gætte sig til.

I forbindelse med til- eller framelding til bibliotekets øvrige services så som tilfredshedsundersøgelse og nyheder, registreres navn samt email-adresse. Du kan se dine valg inde på din brugerprofil.

Oplysningerne videregives ikke til andre myndigheder, virksomheder eller private personer.

Du har efter persondataloven ret til indsigt i oplysninger, der er registreret om dig. Du kan henvende dig om dette til Borgerservice, Dokk1, 8000 Århus C. Hvis kommunen har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du kræve, at disse bliver rettet.

Dine rettigheder efter persondataloven fremgår navnlig af §§ 28-40.

Se selve lovteksten eller læs om reglerne i bearbejdet form.