Takster

Gebyrer for overskridelse af lånetiden samt erstatningspriser ved ødelagt eller forsvundet materiale.

Unge og voksne fra 14 år

 • 1 - 7 dage: kr. 20,-
 • 8 - 14 dage kr. 70,-
 • 15 - 30 dage kr. 120,-
 • Efter 30 dage kr. 230,-

  Taksterne gælder både for normale lån med en lånetid på 30 dage og for lån med særlig lånetid, for eksempel 7- og 14-dages lån. Eksempel: Venter du 3 uger med at aflevere en bog, som du kun må låne i 7 dage, koster det 120 kr.

  Advis og hjemkaldelse på sms, e-mail eller app

  Hvis du har oplyst din e-mailadresse og/eller dit mobilnummer, vil du få tilsendt en advis tre dage før afleveringsfristen. Påmindelsen er gratis. Du kan indsætte eller ændre dit mobilnummer og/eller din e-mail under "Brugerprofil" på din profil på bibliotekets hjemmeside. Du kan også få adviseringer som Push-meddelelser i app’en ”Biblioteket”.

  Vi hjemkalder kun én gang

  Vær opmærksom på, at biblioteket kun udsender én hjemkaldelse ved overskridelse af lånetiden. Vi sender hjemkaldelsen cirka 18 dage efter, at lånetiden er udløbet. Du skal altid betale gebyr, hvis du afleverer for sent, også selvom du ikke har modtaget en advis tre dage før afleveringsfristen eller en hjemkaldelse.

  Hold styr på udlåns- og afleveringsdatoerne!

  På din udlånskvittering og i din lånerstatus står datoen for, hvornår du skal aflevere dine lånte materialer. Dette er sidste dag, du kan aflevere materialet, uden gebyr.

  Du er selv ansvarlig for løbende at kontrollere, om du har registrerede lån af materialer under ”Lån” og ”Overskredne lån” under ”Min konto” på bibliotekernes hjemmeside www.aakb.dk. Du kan også kontrollere din lånerstatus på udlånsautomaterne på biblioteket.
  Gebyr påløber fra dagen efter den dato, der fremgår af din kvittering og af din lånerstatus. Dine lån kan udløse flere gebyrer, hvis:

  • Materialerne har forskellige afleveringsdatoer
  • Materialerne ikke er lånt samtidig, selv om de f.eks. efter en fornyelse af lånetiden, har fået samme afleveringsdato 
  • Materialerne ikke afleveres samlet, selv om de er lånt på samme dato

  Du kan godt forny bøger og andre materialer, selvom du har overskredet afleveringsfristen. Det kræver dog, at materialerne ikke er reserverede af andre og at det er materialer, som kan reserveres.
  Fornyelse af materialer kan først ske 7 dage før afleveringsfristen. Der er fastsat et maksimalt antal gange lånetiden kan forlænges.

  Du kan forny materialerne via hjemmesiden www.aakb.dk og via app.

  Erstatning

  • Bliver en bog eller et andet materiale, som du har lånt, beskadiget, skal du erstatte det med bibliotekets indkøbspris.
  • Hvis du ikke har afleveret det lånte materiale fem uger efter lånetidens udløb, betragter vi det som bortkommet, og der vil automatisk blive oprettet et krav om en erstatning. Ud over erstatningsbeløbet betales gebyr for overskridelse af lånetiden.
  • Bortkommet eller beskadiget materiale, skal erstattes med bibliotekets indkøbspris inkl. moms. Udover erstatningsbeløbet skal du betale for udgifter til f.eks. indbinding og licensrettigheder. For DVD, video og multimedier som cd-rom og konsolspil bliver din udgift typisk flere gange den pris, varen fås til i almindelig detailhandel. Det skyldes, at bibliotekets pris indeholder betaling til rettighedshaverne for at få tilladelse til udlån. Den maksimale erstatningspris for DVD og video er dog fastsat til 350 kr. Dette gælder ikke spil.
  • Hvis den reelle indkøbspris ikke kan fremskaffes, benytter biblioteket en række standardtakster:

   Priser ved erstatning

  • Bog 200 kr.
  • Tegneserie 70 kr.
  • Tidsskrifter 50 kr.
  • Indbundne årgange af tidsskrifter 500 kr.
  • Konsolspil og CD-rom og DVD-rom 675 kr.
  • CD og kassettebånd 100 kr.
  • CD og kassettebånd, der indeholder mere end en CD/et kassettebånd 260 kr.
  • DVD 350 kr.
  • Musik DVD 200 kr.
  • Bog plus bånd 300 kr.
  • Sprog og leg 400 kr.
  • Sammensatte materialer 250 kr.
  • Sprogkurser 550 kr.
  • Sprogkurser med DVD/video 1.000 kr.
  • Lydbøger pr. kassettebånd/CD 175 kr.

  De nævnte takster kan reguleres med kommunens generelle prisfremskrivning. Endvidere betales der gebyr for eventuel overskridelse af lånetiden og administrationsgebyr for fremsendelse af regning. Se ovenfor.

  Betaling af økonomisk mellemværende 

  Opkrævningen i Aarhus Kommune står for alle opkrævninger af erstatninger og gebyrer, og kan pålægge rykkergebyrer hvis betalingsfrister overskrides, samt videresende gæld til Gældsstyrelsen.

  • Erstattet materiale tilhører stadig biblioteket. Kommer bortkommet materiale til veje inden for et år, skal du aflevere det. 
  • Hvis materialet skulle komme til veje igen, kan du inden for et år få refunderet erstatningsbeløbet. Du skal fremvise din kvittering for betaling af erstatning.

  Læs mere om Betaling af gebyrer og regninger.

  Særlige regler om erstatning

  Et flerbindsværk kan kræves fuldstændigt erstattet, selv om kun en del af værket er bortkommet eller beskadiget. 

  Reservering

  Biblioteket giver dig besked på e-mail, når du kan afhente reserveret materiale.

  Fotokopiering og print

  • Sort/hvid A3 / A4 pr. stk. 2 kr.
  • Farve kopi/print A4 pr. stk. 2 kr.

  Særlige ydelser

  • Biblioteket kan tage betaling for særlige serviceydelser, der udtrykkeligt er rekvireret.
  • Byrådet har fastsat størrelsen af betalingen for særlige serviceydelser og opkrævningsformen for dem.

  Alle de nævnte oplysninger m.v. findes på Aarhus Bibliotekernes hjemmeside www.aakb.dk.