Læse - & dansktræning

I let-området har vi lavet en reol målrettet læse-og dansktræning, da vi oplevede stor efterspørgsel fra brugerne.
Læsetræning:
Læsetræningsbøgerne er inddelt i tre kategorier, efter sværhedsniveau: læs 1, 2 og 3, og hver kategori har sin egen bladrekasse med tydelig mærkning af læseniveau.
Bøgerne er inddelt i læs 1, 2 og 3, da brugerne kender dette system både fra Lærdansk og fra børneafdelingen, hvor de før ofte har fundet deres læsetræningsbøger.
Indholdet i kategorierne er en blanding af letlæsnigsbørnebøger, og lette voksenbøger som f.eks. ”Læseværkstedet”. Vi har valgt at stille bøgerne i bladrekasser, da det gør det lettere og samtidig er mere inspirerende for brugerne at finde en bog.

Dansktræning
Vores dansktræningshylder består af en blanding af dansktræning fra voksen og billedordbøger olign. fra børn.
Vi oplevede at vores nuværende sektion i 89.699, Dansk som andetsprog, var for stor og uoverskuelig. Her stod mange ældre materialer og en del lærerrettede materialer, der ikke var brugbare for målgruppen. 
 
Vi har udvalgt ca. 30 titler, ud fra kriterierne:
  • af nyere dato
  • lette at gå til – altså uden lange og kringlede opgaveforklaringer
  • Kunne bruges hjemme af enkeltpersoner
  • helst skulle kunne bruges uden en lærervejledning eller svarnøgle
  • relevant for brugernes dagligdag
Brugerne har taget godt imod den nye kategori, og i gennemsnit er ca. halvdelen af materialerne altid udlånt.