Hvorfor er mit kort blokeret?

Hvis dit lånerkort er blokeret, kan du ikke forny materialer via hjemmesiden. Du kan heller ikke anvende bibliotekernes digitale tilbud.

Blokeringen kan skyldes

- at du har tastet en forkert pinkode for mange gange

Hvordan ophæves blokeringen?

- ved henvendelse til dit lokale bibliotek. Husk at medbringe gyldig billedlegitimation.

Blokeringen kan også skyldes

- at du har gæld til biblioteket på 225 kr. eller derover. Blokeringen bliver ophævet, når al gæld er betalt.
- at du har modtaget en regning på en erstatning af en bog, dvd, cd m.m.

Sådan ophæves blokeringen ved gæld

Gebyr

Hvis du har et gebyr på over 225 kr., er du blokeret til gælden er betalt.

Hvis du har gæld til biblioteket, kan du få en meddelelse om, at gælden vil blive sendt til incasso. Du har så en uge til at betale. Betaling af gæld skal foretages online via din lånerstatus på www.aakb.dk. Det er dog muligt at betale med betalingskort, kontanter eller via mobilbetalingsløsningen MobilePay ved henvendelse på Hovedbiblioteket. Blokeringen ophæves herefter automatisk.

Betales gælden ikke inden for en uge, sendes den til incasso, og du vil blive udelukket fra at låne bøger og andre materialer. 

Erstatning

Hvis du har en erstatning på for eksempel en bog, er du blokeret indtil hele erstatningen er betalt. Betaling af erstatning skal foretages online via din lånerstatus på www.aakb.dk. Det er muligt at betale med betalingskort, kontanter og via mobilbetalingsløsningen MobilePay ved henvendelse på Hovedbiblioteket. Blokeringen ophæves herefter automatisk.

Incasso

Er din gæld blevet sendt til incasso, har vi ikke mulighed for at ophæve blokeringen, før end vi har fået besked fra incassokontoret, at hele gælden er betalt. Blokeringen ophæves herefter automatisk. Dette kan tage op til 14 dage.

Hvis dit lånerkort / sundhedskort er blevet væk

Har du mistet dit lånerkort / sundhedskort, har du pligt til straks at kontakte biblioteket for at undgå misbrug. Har du mistanke om misbrug, skal du også kontakte biblioteket personligt og medbringe gyldigt billedlegitimation.

Tags