Ferie? Sæt dine reserveringer på pause

På "Min konto" kan du indsætte en ferieperiode. Du bevarer din plads i reserveringskøen, og du får ikke tilsendt reserveringsbeskeder i din ferie.

Det betyder, at hvis du står som nr. 1 til for eksempel en film eller en bog, der bliver afleveret i din ferie, vil materialet gå videre til nr. 2. Men du vil igen stå som nr. 1, når du er tilbage fra ferie.

TIP:  Servicen fungerer bedst, hvis du sætter startdato i god tid inden din ferie begynder. Gerne tre uger før.

OBS: Denne service gælder for alle reserveringer på bibliotekets egne materialer, og for de fleste materialer, der skaffes hjem fra andre folkebiblioteker. Derimod gælder ferieservicen ikke for materialer, der skaffes hjem fra forskningsbiblioteker (Statsbiblioteket m.fl.).

Log dig ind på aakb.dk og klik på "Min konto". 

Vælg "Brugerprofil" i venstremenuen og indsæt ferieperioden under "Reserveringer på pause".

Husk at gemme!