Program efterår 2019

Vi præsenterer her Aarhus Bibliotekernes nye efterårsprogram, der rummer cirka 1.000 arrangementer.

Program efterår 2019 (live-edition) Program efterår 2019 (PDF) 

Hvert år har Aarhus Bibliotekerne ca. 2,4 mio. besøg. Det er mennesker, der kommer for at dele, gøre, lære, tale, lege, diskutere, inspireres, optræde, lytte, være tænksomme eller vilde, være alene sammen eller være i samtale. Alt sammen noget vi gør os umage for at styrke med de mange aktiviteter, der er i bibliotekerne. 

I efteråret har vi valgt at have et særligt øje på FNs 17 verdensmål. Der er arrangementer om madfermentering, genbrug, klimakamp og insektmad – og du kan komme med til nogle af verdens brændpunkter, der er særligt udfordrede af klimaforandringer. Vi har også fokus på de verdensmål, der ikke handler om klima, men som handler om bæredygtighed i vores samfund – om ensomhed, ligestilling og det at blive klogere på hinanden som mennesker på tværs af skel. 

Læsning og litteratur har altid en stor plads i vores program og også i efterårssæsonen 2019 er der særlige highlights for både voksne og børn, der har lyst til viden og oplevelser gennem litteratur i alverdens former og formater. Du kan opleve finalen i Hvem vil være litterær, blive læseambassadør, gå til ordbanko og i læsekredse eller lade dig inspirere til Læsningens Dag. Og så varmer vi op til vores store Børnelitteraturfestival Albus i 2020 med Mini-Albus, hvor over 1.400 børn og unge i år har  skrevet noveller om det, der optager dem i deres liv. 

Vi har i år særligt mange arrangementer, der giver plads til debat og forskellige holdninger, og vi håber, at programmet vil give dig lyst til at forholde dig til verden – omverden og den indre verden – og til at stille spørgsmål og diskutere svarene. Det er nemlig også det, bibliotekerne handler om.

Der er 19 biblioteker i Aarhus Kommune, og vi gør os altid umage for at lave et program til dig, der spreder sig ud over kommunen og ud over mange interesser. Her er programaktiviteter, der giver viden, færdigheder og perspektiv – andre der styrker demokrati, refleksion
og fællesskab – og andre igen der provokerer og udfordrer. Du kan vælge at deltage i ting lige der, hvor du bor, eller du kan plukke fra viften af arrangementer på alle bibliotekerne. 

Nogle ting kræver billet – til andet kan du bare kigge forbi. Langt det meste er gratis og noget koster lidt. Der er noget for voksne, noget for børn, noget som vi kan gøre sammen og så er der alt det, der ikke handler om alder eller baggrund, men om interesse og nysgerrighed. Der, hvor du bare er menneske. 

Måske støder du på et arrangement, der ikke står i programmet her. Det er, fordi vi og vores gode samarbejdspartnere hele tiden får nye ideer, eller fordi noget helt aktuelt trænger sig på. Derfor kan du også hele tiden følge med på www.aakb.dk/arrangementer og se om der er nyt, eller du kan følge Aarhus Bibliotekernes facebookside. Her får du også anbefalinger, tips og nyheder. 

Vi glæder os til at se dig på bibliotekerne!

De bedste hilsner
Marie Østergård
Chef for Aarhus Kommunes Biblioteker