Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014

Aarhus Kommunes Borgerservice- og Bibliotekspolitik for 2011-2014, som blev vedtaget af Aarhus Byråd den 22. september 2010.

Indhold:

  • Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014
  • Vision for Borgerservice og Biblioteker
  • Overordnede mål for Borgerservice og Bibioteker
  • Temaer i politikken for Borgerservice og Biblioteker
  • Synergi og struktur
  • Inspiration og læring
  • Medier og medieformidling
  • Udvikling af Borgerservice
  • Frem mod Multimediehuset