Idékatalog - unge uden ungdomsuddannelse

Omkring 95 % af alle unge starter på en ungdomsuddannelse, men knap 84 % gennemfører. Dette skaber en stor udfordring både samfundsmæssigt og for de unge selv, da de unge risikerer at blive marginaliseret i både arbejdsliv og i livet som helhed. I 2005 besluttede regeringen derfor, at mindst 95 % af alle unge i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

På baggrund heraf har Styrelsen for Bibliotek og Medier iværksat et udviklingstiltag af overbygningskarakter, hvor formålet er at etablere et grundlag for udvikling af nye typer biblioteksservices og læringsaktiviteter målrettet unge uden ungdomsuddannelse.

Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune valgte at byde ind med et projekttilbud, der blev accepteret af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Dette idékatalog er erfaringer og
læringspunkter fra projektet, som løb i perioden fra 01.09.2010 – 01.09.2011.