Den kompetente borger / Projektrapport

Af Anonym (ikke efterprøvet)
18.11.10
Fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker / Projektrapport. januar 2010 anbefalede Kommunernes Landsforening en lokal koordinering af aktivitetsplaner. I rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet 2 opfordres der til samarbejde bl.a. om IT-undervisning og koordinering mellem områderne.

Når man ser på folkeoplysningens og folkebibliotekernes formålsparagraffer, har områderne mange fælles
formål, og når man ser på eksisterende samarbejder, er det tydeligt, at der primært samarbejdes om de ting, som
begge områder hver især beskæftiger sig med i forvejen.
Områderne finder lighedspunkter og trygge havne og samarbejder derudfra. Men områderne er også forskellige, der er forskellige forcer og forskellige mål, og netop det forhold mangler områderne at udnytte i udviklingen af samarbejdsflader. I arbejdet med at skabe denne rapport har projektet forsøgt at identificere nye samarbejdsmulighed

På de følgende sider vil projektet påpege drivkræfter og barrierer for samarbejde mellem områderne og identificere mulige samarbejdsfelter og samarbejdsformer og komme med gode eksempler.

for at skrive en kommentar.