Den kompetente borger

Af Anonym (ikke efterprøvet)
18.11.10
Gode råd til fremtidens samarbejde mellem Folkeoplysning og Biblioteker. Projektet Den kompetente borger er et udviklingsprojekt, hvor Netværk for voksenundervisning i Århus og Gode råd til fremtidens samarbejde mellem Folkeoplysning og Biblioteker. Borgerservice og Biblioteker har fokuseret på at innovere samarbejdsmulighederne mellem folkeoplysning og folkebiblioteker.

Projektpartnerne ville sammen med andre centrale aktører skabe en model for, hvordan decentrale samarbejdskonstellationer i fremtiden kan imødekomme den enkelte borgers behov for kompetenceudvikling.

Projektet Den kompetente borger – Fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker håber med
denne pjece at give nogle motivationsgrunde for at samarbejde, men også at give råd om, hvordan man kan samarbejde.
Pjecen er skrevet på baggrund af rapporten ”Den kompetente borger – Fremtidens samarbejde mellem
folkeoplysning og biblioteker”. Rapporten identificerer drivkræfter og barrierer for samarbejde, giver eksempler
på samarbejder og uddyber de råd, som fremgår af det følgende.

for at skrive en kommentar.