Adgang for alle - på Hovedbiblioteket

Af Anonym (ikke efterprøvet)
19.11.12
Bibliotekerne i Aarhus er med til at opfylde målene i Aarhus Kommunes handicappolitik om at sikre ligeværd, lige muligheder og respekt for mennesker med handicap

ADGANG
Du finder Hovedbibliotekets handicapelevator i gården, med indgang fra Vestergade 55. Der er
handicap P-plads i gården over for elevatoren. Der er også elevatorer mellem bibliotekets forskellige etager.

Indretningen er gjort så overskuelig som muligt, og der er brede gange gennem hele bygningen.

Som kørestolsbruger kan du benytte de fleste af bibliotekets pc'er, men der er en speciel kørestolsvenlig pc-plads i den bageste del af biblioteket.

Afleveringsautomaterne er tilpasset alle brugere. I den forreste del af biblioteket finder du en lav udlånsautomat.

Bibliotekets skiltning består af tekst suppleret med piktogrammer.

Handicaptoilettet finder du i afdelingen for faglitteratur.
 
Hvis du er kørestolsbruger, skal du på forhånd give besked om din deltagelse i arrangementer i Salen på 2. etage eller i andre lokaler, af hensyn til elevatorbetjening, som er gratis. Der er teleslynge i Salen.

ANDRE TILBUD
Via bibliotekets hjemmeside www.aakb.dk kan du installere programmet adgangforalle, så du kan få læst internetsider højt.

Du kan låne lydbøger på biblioteket, eller du kan downloade dem hjemmefra via www.netlydbog.dk

Vi tilbyder bibliotekspræsentationer for grupper. Kontakt biblioteket og aftal nærmere.

Vi tilbyder internetundervisning for grupper med handicap. Kontakt os og aftal nærmere.

Du kan bestille tid hos en bibliotekar og få personlig vejledning i ca. 45 minutter.

Du kan deltage i arrangementer, lektiecafé, sprogcafé mm. Følg med på www.aakb.dk/hovedbiblioteket og på www.facebook.com/hovedbiblioteket.

Biblioteket kommer er et tilbud til dig, der er ude af stand til selv at komme på biblioteket. Kontakt os om mulighederne.

Spørgsmål eller kommentarer rettes til publikumschef Charlotte Stoltenberg, cst@aarhus.dk eller tlf. 8940 9210