Oplysningstiden

13.02.18
Oplysningstiden er den dominerende kulturstrømning i 1700-tallet, men en anden betegnelse for perioden er rationalismen. I perioden dyrkes den menneskelige fornuft og der lægges vægt på det rationelle. Mange vender sig mod kirkens krav om, at man lydigt skal tro på kirken som autoritet.

Det var den norsk-danske forfatter og historiker Ludvig Holberg (1684-1754), der introducerede oplysningstanken i Danmark. Han ønskede at udbrede den danske litteratur til borgerne, og dette lykkedes især med de komedier, der, som noget nyt i 1722, blev opført på lokale teatre. Yderligere skete oplysningen sker gennem de mange tidsskrifter og store leksika, der er karakteristiske for perioden.

En anden af periodens stilretninger var rokoko, der er kendetegnet ved at være elegant, let, pikant og orientalsk inspireret. Desuden stammer flere klassiske julesalmer også fra 1700-tallet.