Arkitektur og rum

31.01.22
Arkitektur kan nedbrydes til at handle om konstruktion, funktion og form. Ved at sammensætte de tre elementer er det arkitekturens grundlæggende opgave at skabe rum for aktivitet.

Men arkitektur er ikke blot skabelse af huse og bygninger. Men arkitektur kan du også beskæftige dig med f.eks. byplanlægning, landskabsplanlægning og møbeldesign. Skabelse af arkitektur, hvad enten det er byggeri eller andet, finder sted under hensyntagen til mange ting, såvel omkostninger for bygherren, som det funktionelle og æstetiske for brugerne.

I arkitekturen arbejdes der med flere elementer bl.a. rumlighed, volume, stoflighed, lys og skygge for at opnå et ønskede æstetisk udtryk. 

Indenfor arkitektur, stilles arkitekten ofte overfor forskelligartede udfordringer, som spænder lige fra store, komplekse opgavetyper som opførelse af f.eks en areana eller et hospital, til enklere opgaver som f.eks. familiehuse. Ud over dette kan arkitektur til tider betragtes som ren kunst eller ligefrem kulturelle og politiske symboler.