Ugens Aarhushistorie: Verdenshandel ved den historiske havnefront

Af Anonym (ikke efterprøvet)
13.04.21
Aarhus voksede i slutningen af 1800-tallet og blev provinsens ubestridt største by. Fremgangen byggede især på byens centrale betydning for handelen med det jyske landbrug, der stormede frem på verdensmarkedet. De store korn- og foderstoffirmaer blev naturligt lagt ved havnen, hvor der blev opført nye, imponerende domiciler, der i dag indgår i den historiske havnefront.

Billede af Havnegade 8

Billede: Havnegade 8 få år efter bygningen var blevet opført som hovedkontor for Korn- og Foderstof Kompagniet. Til højre for bygningen ses Havnegade 6, også kendt som ”Wulffs Palæ”, hvor Aarhus Kul-kompagni senere kom til at ligge, og til venstre er et hul i husrækken, hvor en privat have til Skolegade 21 befandt sig. Foto: Joseph Ludvig Kjær, 1901, Den Gamle By.

Havnegade 8 er tegnet af Aarhusarkitekten R. Frimodt Clausen og blev opført i 1896-1897 som hovedkontor for Korn- og Foderstof Kompagniet. Kompagniet var da et nyoprettet såkaldt ”interessentskab”, hvor tolv fremtrædende østjyske købmænd gik sammen om at skabe én stor virksomhed inden for korn- og foderstofbranchen. Sammenslutningen gav kompagniet kapital til at drive storhandel og brød købmændenes indbyrdes konkurrence, så de sammen kunne stå stærkt mod andre.

Storkøbmanden, Hans Broge, der var blandt de stiftende medlemmer, havde siden 1888 ejet gården på Skolegade 19, hvis baghave grænsede op til Havnegade. Med direkte adgang til havnen var det en oplagt placering til kompagniets nye hovedsæde, hvorfra de kunne styre deres import og eksport af landbrugsgrovvarer. Broge solgte derfor matriklen til kompagniet.

Bygningen fik en tung, gulbrun facade, balkon og søjleindbefattet hovedindgang med et relief af guden Hermes, omkranset af majskolber som symbol for handelen inden for branchen. Dermed antog bygningen et passende, højtideligt udtryk, der afspejlede de store planer, kompagniet havde for sin nye virksomhed.

Korn- og Foderstof Kompagniet fik hurtigt succes og blev toneangivende for import og salg af foderstoffer i Danmark. Selvom det sad tungt på branchen, kunne mange andre grovvareforretninger alligevel konkurrere med dem. I slutningen af 1920’erne rådede Korn- og Foderstof Kompagniet, der i 1913 var blevet et aktieselskab, dog over omtrent halvdelen af det danske marked for foderstoffer og kunstgødning.

Den store fremgang betød, at Korn- og Foderstof Kompagniet havde kunnet etablere forholdsvis selvstændige filialer i Danmarks større byer, herunder Randers, Horsens, Aalborg, Odense og København. Kompagniets tyngdepunkt og hovedsæde forblev dog i Aarhus, og på Aarhus Havn byggede virksomheden adskillige pakhuse, hvorfra de importerede varer kunne sendes videre ud i landet.

Katastrofe gav nye muligheder
Under Anden Verdenskrig blev Korn- og Foderstof Kompagniets anlæg på Aarhus Havn hårdt ramt. 4. juli 1944 kl. 13.47 eksploderede et tysk ammunitionsskib, mens det var ved at blive lastet. Ved Korn- og Foderstof Kompagniet havde man forudset, at en sådan ulykke kunne ske og havde allerede henvendt sig til byrådet om at få lodsningen af den farlige ammunition flyttet, men besættelsesmagten kunne ikke overtales. 33 personer blev dræbt og 250 sårede i ulykken, heriblandt adskillige af Korn- og Foderstof Kompagniets arbejdere.

Flere af kompagniets bygninger på havnen måtte genopbygges efter ulykken. Det gav til gengæld kompagniet muligheden for at opføre nye, moderne produktionsanlæg og foderblandingsfabrikker med ny teknologi, samt store siloer og pakhuse, der kun styrkede deres tilstedeværelse i området.

I 1962 havde Korn- og Foderstof Kompagniet vokset sig så stort, at det købte den høje bygning på Havnegade 16, der trods husnummeret er naboejendom til Havnegade 8. Det viste sig dog hurtigt, at udvidelsen ikke gav selskabet nok plads, og i 1965 solgte de derfor Havnegade 8 til reklamebureauet, Scan-ad, for efterfølgende at flytte til nye lokaler i Viby J.

Siden er mange af Korn- og Foderstof Kompagniet bygninger på havnen blevet revet ned, men virksomheden har for evigt sat sit præg på havnemiljøet såvel som byen. Kompagniets forretning øgede importen til Aarhus kraftigt og var medvirkende årsag til store udvidelser af Aarhus Havn og en stor del af byens løbende vækst.

Scan-ad: Danmarks største, privatejede reklamebureau
Reklamebureauet Scan-ad rykkede ind i Havnegade 8 den 1. januar 1966. Virksomheden var etableret i 1946 af direktør Robert Herluf Rasmussen og havde dengang fået navnet Harlang og Toksvig Jylland A/S, efter et søsterfirma, det var udsprunget fra. Efter et gennembrud på verdensmarkedet fik virksomheden dog brug for et mere internationalt klingende navn og blev fra maj 1965 kaldt Scan-ad, en forkortelse for Scandinavian Advertising.

Scan-ad fik vokseværk med det samme og oprettede filialer i både Aalborg, Esbjerg, Horsens Sønderborg og Odense, og senere kom også filialer i København og Ringkøbing til. Til firmaet var desuden knyttet en række såkaldte ”kontaktmænd”, der fungerede som repræsentanter ude i verden. Scan-ad blev dermed Danmarks største, privatejede reklamebureau og samlet set det næststørste reklamebureau i Danmark.

Gennem årene producerede Scan-ad nogle af de mest genkendelige, danske reklamer, som nogle måske vil huske i dag. I 1952 lavede Scan-ad, der dengang gik under sit oprindelige navn, en reklamefilm, hvor Buster Larsen sang sangen ”Deedle Doodle Dandy”, om det populære Dandy-tyggegummi og introducerede sloganet ”Dandy kvikker bestandig”. I 1960’erne stod Scan-ad bag en Ceres-reklame med sloganet ”Værtens bedste øl”, der kan ses som gavlmaleri på Skovvejen 19, og i 1970’erne fandt de på Bilkas tidligere slogan, ”Bilka – er bare billigere”. Flere vil måske kunne huske Scan-ads 00’er-kampagne for Skoringen med sloganet ”Har du fødderne, har vi skoene” eller deodorantreklamen med ”Sanex-kysset”, hvor en mand kysser en nøgen kvindes armhule, fordi ”Sanex holder huden sund”, som sloganet lød.

Bureauet fortsatte i kontorerne på Havnegade 8 frem til 2006, hvorefter de flyttede til andre lokaler på Jægergårdsgade 122. Efter nogle hårde år gik firmaet konkurs i 2011. Havnegade 8 har således været hjem for store, indflydelsesrige Aarhusvirksomheder, der på vidt forskellige måder satte deres præg på Danmarkshistorien fra kontorerne i netop denne bygning.

Havnegade 8 har således været hjem for store, indflydelsesrige Aarhusvirksomheder, der på vidt forskellige måder satte deres præg på Danmarkshistorien fra kontorerne i netop denne bygning.

Læs mere

Vi har lånt artiklen af  Aarhus Stadsarkiv. I en ny artikelserie fortæller stadsarkivet om udvalgte ejendomme ved Aarhus’ historiske havnefront. Den historiske havnefront er dannet i takt med åhavnens udvikling til kysthavn, byens fysiske udvidelse mod både nord og syd samt den gradvise befolkningsforøgelse igennem 1800-tallet. Havnefronten kan i store træk siges at gå fra Skansepalæet på Strandvejen i syd til Skovvejen i nord. De fleste af bygningerne her blev bygget fra midten af 1800-tallet til de første årtier af 1900-tallet. Stadsarkivet deltager i et EU Interreg-projekt WaVE, der handler om kulturarven ved vandet og dens betydning for byernes identitet, vækst og udvikling.

Læs mere på Den historiske havnefront - AarhusWiki. Læs mere om de enkelte ejendomme ved at zoome ind på kortet på samme hjemme

Materialer